? 11ѡ5ɱż:中国电徏集团华中电力设计研究院有限公怸标郑州市热电联规划~制目_沛_省工E勘察设计行业协?/title> <meta name="description" content="11ѡ5ɱż:中国电徏集团华中电力设计研究院有限公怸标郑州市热电联规划~制目" /> <meta name="keyword" content="" /> <link rel="stylesheet" href="/css/defaultPage.css" type="text/css" /> <link href="/html/tem001/css/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.ctbcf.icu/html/201810/10/19/20181019102116784.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <form method="post" action="ShowInfo.aspx?moduleCode=101013&InfoID=4248" id="form1"> <input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="/wEdACavkHVvvY2xJcFVh5Db/K46HG/wAz6zFMxpBH8nmS4no3+Wm6PsxduRG/s89CSq4jgSvSoHeDKXkZqQA+hysl7BYjidqGrcx2pUX9GrP+XY5QaG8j79o0Q5mOGtywN3bzY9bwMXS1f77YuifDxco5OudW7YFpAtUeJanMV/7ADEdnSQULdPP+xLY/2RcC/smhK+rx9bhNB8wLnSEjBktR0i7jPOJ85YnczVT6Y79hZ9L4ywGhu6UEZX+QqP7yNXjyH31NZB9hmMb5ZjlFJWsd/SJvyg4SNHLQVM3npuuTv/Q5IxZbSTeCE+Wwo/2pbpOkIxq3fMh85aCbhcCVZI+u951BBP0qB9Qoo58BJWDlfHENRLwKU0PQKjUrsU8Sl/SpjnV/d5YWdbuFyUCi//Wt6P0ksZ+J0UFMPzzWlx91sWovNnMFcG0aU47NPAGMlhNdSc7Arhcl4VaqRQKNCt9kJUvtSWKiA3vgoWwa3JnqqB8hPced/d5NWCWZmNZPWgaB94z6u8a0LeIRo9udJOGjEA+QdBNy/33AVi6vj0aow+Y0UP+DTuuGb335Nge1D5oAWQKHd6rfCKlhbFWrkeGFSJYT+cCBeU/rPM5ZmcYc259O0rjPXmPJYKITwDoEaV0eTJ9ADjKpraaxyEaEuYHdU++BKTEnjNY/CKqNrZ5wP+Q3/un7xAkoeJKu/v8SNrFVsrZ8qfssVd8mJ7y2VKeq/0zNrvjC3N08nBYQ9psRKjRA8IBpRR65yDqhA2BAofd5R9qRUKubS7D/LCWqle7oh/A09cT7qUcUOu60xKwj+kN0YHTgXUcFT6D7McJg5+50CwzDE0dcgQEanyHMciiNTR" /> <div class="defHead"> <div class="Head1"> <div class="PageW"> <div class="Head"><img src="/images/head2019.png" /></div> </div> </div> <div class="Nav"> <div class="PageW"> <ul class="jubn"> <li class="L1" id="MC0" onmousemove="SetA(0,1);" onmouseout="SetA(0,0);" onclick="self.location='/'"><a href="//www.ctbcf.icu/" title="11ѡ5տ">11ѡ5տ</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC1" onmousemove="SetA(1,1);" onmouseout="SetA(1,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005">高端</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC2" onmousemove="SetA(2,1);" onmouseout="SetA(2,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004">行业动?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC3" onmousemove="SetA(3,1);" onmouseout="SetA(3,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013">会员风采</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC4" onmousemove="SetA(4,1);" onmouseout="SetA(4,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025">观点</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC5" onmousemove="SetA(5,1);" onmouseout="SetA(5,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001">文g通知</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC6" onmousemove="SetA(6,1);" onmouseout="SetA(6,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002">公告公示</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC7" onmousemove="SetA(7,1);" onmouseout="SetA(7,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007">政策法规</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC8" onmousemove="SetA(8,1);" onmouseout="SetA(8,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008'"><a href="/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008">信用体系</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC9" onmousemove="SetA(9,1);" onmouseout="SetA(9,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014">设计师风?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC10" onmousemove="SetA(10,1);" onmouseout="SetA(10,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="def"> <div class="A1">  当前位置Q?span id="Lab_CurrentLocation">首页 > 会员风采</span></div> </div> <div class="MainCont"> <div class="MainLeft" id="WinLeft"> <div class="B1"> <div class="null"></div> <div id="PanShowTitle" class="lcBlk"> <div id="artibodyTitle"> <h1>11ѡ5ɱż:<span id="Lab_Title">中国电徏集团华中电力设计研究院有限公怸标郑州市热电联规划~制目</span></h1> <div class="from_info"> 消息来源Q?span id="Lab_Author">本网?/span>     发布旉Q?span id="Lab_AppearDate">2018/10/19 10:21:16</span>     览ơ数Q?span id="Lab_BrowseCount"></span></div> </div> </div> <div class="null"></div> <div class="B1_01"> <span class="TDContent"><span id="Lab_Content"><p style="text-indent: 37px; line-height: 200%; text-align: justify;"> <a href="//www.ctbcf.icu/">11ѡ5տ</a> www.ctbcf.icu <span style="font-size: 19px;line-height: 200%;font-family: 仿宋_GB2312">日前Q经q中标公C,中国电徏集团华中电力设计研究院有限公叔R利中标郑州市热电联规划~制目Q这是该院在市政业务领域取得的又一H破?/span></p><p style="text-indent: 37px; line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 19px;line-height: 200%;font-family: 仿宋_GB2312">郑州市热电联产规划范围ؓ郑州市主城区Q含白沙l团、绿博组团、常西湖新区、经开区等Q和d市、新密市、m义市、荥阛_的热源。规划范?000qx公里Q规划时间至2030q_主要解决郑州市未来发展高比例使用热电联高效清洁热源满用热的需求,是该市重大民生项目?/span></p><p style="text-indent: 37px; line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 19px;line-height: 200%;font-family: 仿宋_GB2312">该规划在新的城市M规划下开展,需要充分考虑郑州市能源行业{型、市域内热源分布不均衡、以及环保要求等挑战Q时间紧Q难度大。ؓ了做好该目的投标工作,华中院技术h员多ơ召开Ҏ研讨?认真ȝ该院在郑州市煤电l构调整研究、商丘城市供热管|工EL包等目l验Q编制出늛范围更大、技术更新的Ҏ。针Ҏ标文件规划范围广、难度大的特点,华中院技术h员在Ҏ~制中提Z甉|和热源生产清z化、市区燃煤清零化、深度余热利用、西热东送、多城联供、多能互补、大温差供热的规划方案,赢得了评标专家的高度认可Q最l顺利中标?/span></p><p style="text-indent: 37px; line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 19px;line-height: 200%;font-family: 仿宋_GB2312">此次中标Qؓ郑州市理源结构,国家中心城市做出了积极A献,也提高了华中院承接市政业务的能力Qؓ该院开拓市攉K域业务打下了良好基础?/span></p><p><br/></p></span></span> <span id="PageNum"></span> <p class="SP1">?a href="javascript:window.external.addFavorite(window.location.href,'中国电徏集团华中电力设计研究院有限公怸标郑州市热电联规划~制目')">收藏此页</a>】?a href="javascript:doZoom(16)">?/a> <a href="javascript:doZoom(14)">?/a> <a href="javascript:doZoom(12)">?/a>】?a href="javascript:LoadPrintJs()">打印</a>】?a href="javascript:window.close()">关闭</a>?/p> <div style="display: none;"><input name="Txt_InfoID" type="text" value="4248" id="Txt_InfoID" /></div> </div> </div> </div> <div class="Right" id="WinRight"> <div class="D1"> <div class="D1_T">最C?/div> <div class="D1_C" id="showArea"></div> </div> <div class="D4"> <input name="Txt_SearchKey" type="text" id="Txt_SearchKey" class="Txt_SearchKey" /> <input type="submit" name="But_Search" value="搜烦" id="But_Search" class="But_Search" /> </div> <div class="D3"> <div class="S_B_01"> <ul class="jubn"> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101003" target="_blank"><img src="/images/link1.jpg" alt="办事指南" /></a></li> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101018" target="_blank"><img src="/images/link2.jpg" alt="下蝲中心" /></a></li> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017001" target="_blank"><img src="/images/link3.jpg" alt="企业招聘" /></a></li> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017002" target="_blank"><img src="/images/link4.jpg" alt="个h求职" /></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="defCopy"> <div class="CopyPageW"> <div class="Copyright"> <div class="Copy_Tit">友情链接Q?/div> <div class="Copy_L"> <div class="Copy_L_P"> <ul class="jubn"> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172262670663.jpg" title="中国住房与城乡徏N"></a></li> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172272840834.jpg" title="住房与城乡徏N执业注册中心"></a></li> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20172228405041842.jpg" title="沛_省住房和城乡?></a></li> <li class="jubn"><a href="//www.ctbcf.icu/" title="11ѡ5տ">11ѡ5տ</a></li> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/201810181433294845.jpg" title="沛_政务服务|?></a></li> </ul> </div> <div class="Copy_L_C"> <select name="CopyRight1$DDL_ZNBM" id="CopyRight1_DDL_ZNBM" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---职能部门---</option> <option value="//www.mohurd.gov.cn/">中华人民共和国徏N</option> <option value="//www.pqrc.org.cn/">部执业注册中?/option> <option value="//www.chinaeda.org/">中国勘察设计协会</option> <option value="//www.hnjs.gov.cn/">沛_省住房和城乡?/option> <option value="//www.henanjs.com/">省徏设执业资格注册中?/option> <option value="//www.hnzwfw.gov.cn/hnzw/bmft/index/bm_index.do?webId=1&deptid=001001020">沛_政务服务|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_DSLJ" id="CopyRight1_DDL_DSLJ" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---地市链接---</option> <option value="//zjw.nanyang.gov.cn/">南阳市住房和城乡委员?/option> <option value="//www.jzjsw.gov.cn/">焦作|?/option> <option value="//zjj.hebi.gov.cn/">鹤壁市住房和城乡局</option> <option value="//www.xxszjj.gov.cn/">C市住房和城乡委员?/option> <option value="//www.lycj.gov.cn/">z阳城徏信息|?/option> <option value="//ayzjj.anyang.gov.cn/index.jsp">安阳市住房和城乡局</option> <option value="//www.luohejw.gov.cn/">漯河市城乡徏讑֧员会</option> <option value="//www.xcszjj.gov.cn/">许昌市住房和城乡局</option> <option value="//www.zkzj.gov.cn/">周口市住房和城乡局</option> <option value="//www.zmdjsw.gov.cn/main/84-1.html">驻马店市住房和城乡徏讑ֱ</option> <option value="//www.smxec.com/Index.asp">三门峡徏设信息网</option> <option value="//www.jyszjj.gov.cn/">源市住房和城乡局</option> <option value="//www.pyjs.gov.cn/class.asp?class=58">Ȯ阳市徏讄</option> <option value="//www.xyjw.gov.cn/">信阳市住房和城乡局</option> <option value="//www.sqzj.gov.cn/index.html">商丘市住房和城乡局</option> <option value="//www.kfjs.gov.cn/kcsj/">开市住房和城乡徏讑ֱ</option> <option value="//www.kjks.com/">郑州勘察设计信息|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_YHXH" id="CopyRight1_DDL_YHXH" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---友好协会---</option> <option value="//www.haec.org.cn/">沛_省徏讄理协?/option> <option value="//www.hngczlxxw.com/f">沛_省徏讑ַE质量监督检行业协?/option> <option value="//www.hnqgw.cn/">沛_省墙体材料协?/option> <option value="//www.hnfdc.org.cn/">沛_省房C业协?/option> <option value="//www.hngcjs.net/">沛_工程信息|?/option> <option value="//www.hnrea.org.cn/">沛_省房CCh师与l纪人协?/option> <option value="//www.hncen.net/">沛_省徏设教育协?/option> <option value="//hnjskjxh.com/">沛_省徏讄技协会</option> </select> 您是W:<span id="CopyRight1_Lab_WebCount"><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/7.gif'><img src='/images/count/8.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/2.gif'><img src='/images/count/3.gif'><img src='/images/count/4.gif'><img src='/images/count/1.gif'></span>讉K? </div> </div> <div class="Copy_R"> 版权所?沛_省工E勘察设计行业协?br> 备案序号Q?a target="_blank" style="color:white;">豫ICP?6038403?1</a><br> 技术支持:沛_智邦U技有限公司 </div> <div class="Copy-Center-WX"></div> </div> </div> </div> </form> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.ksczql.cn">ptϷע</a> <a href="//www.sqxfge.icu">lֿƻ</a> <a href="//www.bgtjcw.com.cn">2019ʱʱ20ӿ</a> <a href="//www.lnmkvz.com.cn">ǿʱʱͼ</a> <a href="//www.rfrsip.com.cn">Ϸ</a> <a href="//www.mfgerg.com.cn">׬ǮϷ</a> <a href="//www.nwfqyl.cn">pk10ƻȺ</a> <a href="//0066484.com.cn">pk</a> <a href="//www.thlqql.com.cn">28Źʽ</a> <a href="//www.tmpoxn.cn">˶</a> <a href="//www.ttygoq.com.cn">ǮϷ</a> <a href="//www.piyiox.cn">̽ȷ</a> <a href="//www.bcptmw.cn">½Ʊʱʱ</a> <a href="//8885160.com.cn">ʱʱͼʾ</a> <a href="//5516224.com.cn">ʱʱԤ</a> <a href="//2917278.com.cn">pk10</a> </body> </html>