? 11ѡ5Ƽ:李新怀副厅长出席工E医院徏{地基基行业分院成立暨学术报告会_沛_省工E勘察设计行业协?/title> <meta name="description" content="11ѡ5Ƽ:李新怀副厅长出席工E医院徏{地基基行业分院成立暨学术报告会" /> <meta name="keyword" content="" /> <link rel="stylesheet" href="/css/defaultPage.css" type="text/css" /> <link href="/html/tem001/css/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.ctbcf.icu/html/20183/3/29/20180329081337431.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <form method="post" action="ShowInfo.aspx?moduleCode=101020&InfoID=3295" id="form1"> <input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="/wEdACaBPnhshBdeuZhxEh46Qx83HG/wAz6zFMxpBH8nmS4no3+Wm6PsxduRG/s89CSq4jgSvSoHeDKXkZqQA+hysl7BYjidqGrcx2pUX9GrP+XY5QaG8j79o0Q5mOGtywN3bzY9bwMXS1f77YuifDxco5OudW7YFpAtUeJanMV/7ADEdnSQULdPP+xLY/2RcC/smhK+rx9bhNB8wLnSEjBktR0i7jPOJ85YnczVT6Y79hZ9L4ywGhu6UEZX+QqP7yNXjyH31NZB9hmMb5ZjlFJWsd/SJvyg4SNHLQVM3npuuTv/Q5IxZbSTeCE+Wwo/2pbpOkIxq3fMh85aCbhcCVZI+u951BBP0qB9Qoo58BJWDlfHENRLwKU0PQKjUrsU8Sl/SpjnV/d5YWdbuFyUCi//Wt6P0ksZ+J0UFMPzzWlx91sWovNnMFcG0aU47NPAGMlhNdSc7Arhcl4VaqRQKNCt9kJUvtSWKiA3vgoWwa3JnqqB8hPced/d5NWCWZmNZPWgaB94z6u8a0LeIRo9udJOGjEA+QdBNy/33AVi6vj0aow+Y0UP+DTuuGb335Nge1D5oAWQKHd6rfCKlhbFWrkeGFSJYT+cCBeU/rPM5ZmcYc259O0rjPXmPJYKITwDoEaV0eTJ9ADjKpraaxyEaEuYHdU++BKTEnjNY/CKqNrZ5wP+Q3/un7xAkoeJKu/v8SNrFVsrZ8qfssVd8mJ7y2VKeq/0zNrvjC3N08nBYQ9psRKjRA8IBpRR65yDqhA2BAofd5R9qRUKubS7D/LCWqle7oh/A09cT7qUcUOu60xKwj+kNzVpTAMmaF62g0lhVIzSVfVdf9iHS2tPY0ZyjJTL10x1" /> <div class="defHead"> <div class="Head1"> <div class="PageW"> <div class="Head"><img src="/images/head2019.png" /></div> </div> </div> <div class="Nav"> <div class="PageW"> <ul class="jubn"> <li class="L1" id="MC0" onmousemove="SetA(0,1);" onmouseout="SetA(0,0);" onclick="self.location='/'"><a href="//www.ctbcf.icu/" title="11ѡ5տ">11ѡ5տ</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC1" onmousemove="SetA(1,1);" onmouseout="SetA(1,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005">高端</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC2" onmousemove="SetA(2,1);" onmouseout="SetA(2,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004">行业动?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC3" onmousemove="SetA(3,1);" onmouseout="SetA(3,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013">会员风采</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC4" onmousemove="SetA(4,1);" onmouseout="SetA(4,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025">观点</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC5" onmousemove="SetA(5,1);" onmouseout="SetA(5,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001">文g通知</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC6" onmousemove="SetA(6,1);" onmouseout="SetA(6,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002">公告公示</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC7" onmousemove="SetA(7,1);" onmouseout="SetA(7,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007">政策法规</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC8" onmousemove="SetA(8,1);" onmouseout="SetA(8,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008'"><a href="/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008">信用体系</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC9" onmousemove="SetA(9,1);" onmouseout="SetA(9,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014">设计师风?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC10" onmousemove="SetA(10,1);" onmouseout="SetA(10,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="def"> <div class="A1">  当前位置Q?span id="Lab_CurrentLocation">首页 > 囄新闻</span></div> </div> <div class="MainCont"> <div class="MainLeft" id="WinLeft"> <div class="B1"> <div class="null"></div> <div id="PanShowTitle" class="lcBlk"> <div id="artibodyTitle"> <h1>11ѡ5Ƽ:<span id="Lab_Title">李新怀副厅长出席工E医院徏{地基基行业分院成立暨学术报告会</span></h1> <div class="from_info"> 消息来源Q?span id="Lab_Author">本网?/span>     发布旉Q?span id="Lab_AppearDate">2018/3/29 8:13:37</span>     览ơ数Q?span id="Lab_BrowseCount"></span></div> </div> </div> <div class="null"></div> <div class="B1_01"> <span class="TDContent"><span id="Lab_Content"><p style="text-align: justify; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; font-style: normal; text-indent: 2em; margin: 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font-family: Simsun; white-space: normal; orphans: 2; color: rgb(68,68,68); font-size: 16px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <a href="//www.ctbcf.icu/">11ѡ5տ</a> www.ctbcf.icu 2018q??8日上午,沛_省住房城乡徏讑֎副厅长李新怀出席郑州大学工程医院建筑地基基础行业分院成立大会q致辞?/p> <p style="text-align: justify; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; font-style: normal; text-indent: 2em; margin: 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font-family: Simsun; white-space: normal; orphans: 2; color: rgb(68,68,68); font-size: 16px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"> 工程医院建筑地基基础行业分院是郑州大学综合设计研I有限公司发vQ经工程医院总院授权同意成立的,是处理我国徏{地基基与岩土工E疑隑֤杂问题,病害诊断、治理,新材料、新技术研发推q,技术与人才培训的学术性、公益性机构?/p> <p style="text-align: justify; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; font-style: normal; text-indent: 2em; margin: 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font-family: Simsun; white-space: normal; orphans: 2; color: rgb(68,68,68); font-size: 16px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"> 李新怀副厅长在分院成立大会致辞中阐qC我国建筑地基基础与岩土工E病害问题的紧迫性和重要性,充分发挥高校和科研院所、设计、施工、勘察等单位的技术力量,提高我省乃至全国建筑地基基础工程病害诊治、修复加固及应急抢险的效率和水qI为我省徏{业转型升提供技术支撑,做好重要贡献?/p> <p style="text-align: justify; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; font-style: normal; text-indent: 2em; margin: 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font-family: Simsun; white-space: normal; orphans: 2; color: rgb(68,68,68); font-size: 16px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"> 来自中国工程院、中国科学院?名院士?名国家勘察设计大师以及河南省内外200余名建筑、水利、交通、市攉K域的专家、学者参加了“工程医院建筑地基基础行业分院”揭牌仪式。(供稿人:孙冬梅)</p> <p style="text-align: left; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; font-style: normal; text-indent: 2em; margin: 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font-family: Simsun; white-space: normal; orphans: 2; color: rgb(68,68,68); font-size: 16px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">  </p> <p style="text-align: center; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; font-style: normal; text-indent: 2em; margin: 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font-family: Simsun; white-space: normal; orphans: 2; color: rgb(68,68,68); font-size: 16px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <img alt="微信囄_.jpg" src="//www.hnjs.gov.cn/files/image/20180328/6365785917641410478862795.jpg" style="border-bottom-style: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px auto; border-left-style: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; padding-top: 0px" title="" /></p> </span></span> <span id="PageNum"></span> <p class="SP1">?a href="javascript:window.external.addFavorite(window.location.href,'李新怀副厅长出席工E医院徏{地基基行业分院成立暨学术报告会')">收藏此页</a>】?a href="javascript:doZoom(16)">?/a> <a href="javascript:doZoom(14)">?/a> <a href="javascript:doZoom(12)">?/a>】?a href="javascript:LoadPrintJs()">打印</a>】?a href="javascript:window.close()">关闭</a>?/p> <div style="display: none;"><input name="Txt_InfoID" type="text" value="3295" id="Txt_InfoID" /></div> </div> </div> </div> <div class="Right" id="WinRight"> <div class="D1"> <div class="D1_T">最C?/div> <div class="D1_C" id="showArea"></div> </div> <div class="D4"> <input name="Txt_SearchKey" type="text" id="Txt_SearchKey" class="Txt_SearchKey" /> <input type="submit" name="But_Search" value="搜烦" id="But_Search" class="But_Search" /> </div> <div class="D3"> <div class="S_B_01"> <ul class="jubn"> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101003" target="_blank"><img src="/images/link1.jpg" alt="办事指南" /></a></li> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101018" target="_blank"><img src="/images/link2.jpg" alt="下蝲中心" /></a></li> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017001" target="_blank"><img src="/images/link3.jpg" alt="企业招聘" /></a></li> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017002" target="_blank"><img src="/images/link4.jpg" alt="个h求职" /></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="defCopy"> <div class="CopyPageW"> <div class="Copyright"> <div class="Copy_Tit">友情链接Q?/div> <div class="Copy_L"> <div class="Copy_L_P"> <ul class="jubn"> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172262670663.jpg" title="中国住房与城乡徏N"></a></li> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172272840834.jpg" title="住房与城乡徏N执业注册中心"></a></li> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20172228405041842.jpg" title="沛_省住房和城乡?></a></li> <li class="jubn"><a href="//www.ctbcf.icu/" title="11ѡ5տ">11ѡ5տ</a></li> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/201810181433294845.jpg" title="沛_政务服务|?></a></li> </ul> </div> <div class="Copy_L_C"> <select name="CopyRight1$DDL_ZNBM" id="CopyRight1_DDL_ZNBM" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---职能部门---</option> <option value="//www.mohurd.gov.cn/">中华人民共和国徏N</option> <option value="//www.pqrc.org.cn/">部执业注册中?/option> <option value="//www.chinaeda.org/">中国勘察设计协会</option> <option value="//www.hnjs.gov.cn/">沛_省住房和城乡?/option> <option value="//www.henanjs.com/">省徏设执业资格注册中?/option> <option value="//www.hnzwfw.gov.cn/hnzw/bmft/index/bm_index.do?webId=1&deptid=001001020">沛_政务服务|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_DSLJ" id="CopyRight1_DDL_DSLJ" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---地市链接---</option> <option value="//zjw.nanyang.gov.cn/">南阳市住房和城乡委员?/option> <option value="//www.jzjsw.gov.cn/">焦作|?/option> <option value="//zjj.hebi.gov.cn/">鹤壁市住房和城乡局</option> <option value="//www.xxszjj.gov.cn/">C市住房和城乡委员?/option> <option value="//www.lycj.gov.cn/">z阳城徏信息|?/option> <option value="//ayzjj.anyang.gov.cn/index.jsp">安阳市住房和城乡局</option> <option value="//www.luohejw.gov.cn/">漯河市城乡徏讑֧员会</option> <option value="//www.xcszjj.gov.cn/">许昌市住房和城乡局</option> <option value="//www.zkzj.gov.cn/">周口市住房和城乡局</option> <option value="//www.zmdjsw.gov.cn/main/84-1.html">驻马店市住房和城乡徏讑ֱ</option> <option value="//www.smxec.com/Index.asp">三门峡徏设信息网</option> <option value="//www.jyszjj.gov.cn/">源市住房和城乡局</option> <option value="//www.pyjs.gov.cn/class.asp?class=58">Ȯ阳市徏讄</option> <option value="//www.xyjw.gov.cn/">信阳市住房和城乡局</option> <option value="//www.sqzj.gov.cn/index.html">商丘市住房和城乡局</option> <option value="//www.kfjs.gov.cn/kcsj/">开市住房和城乡徏讑ֱ</option> <option value="//www.kjks.com/">郑州勘察设计信息|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_YHXH" id="CopyRight1_DDL_YHXH" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---友好协会---</option> <option value="//www.haec.org.cn/">沛_省徏讄理协?/option> <option value="//www.hngczlxxw.com/f">沛_省徏讑ַE质量监督检行业协?/option> <option value="//www.hnqgw.cn/">沛_省墙体材料协?/option> <option value="//www.hnfdc.org.cn/">沛_省房C业协?/option> <option value="//www.hngcjs.net/">沛_工程信息|?/option> <option value="//www.hnrea.org.cn/">沛_省房CCh师与l纪人协?/option> <option value="//www.hncen.net/">沛_省徏设教育协?/option> <option value="//hnjskjxh.com/">沛_省徏讄技协会</option> </select> 您是W:<span id="CopyRight1_Lab_WebCount"><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/7.gif'><img src='/images/count/8.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/2.gif'><img src='/images/count/9.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/4.gif'></span>讉K? </div> </div> <div class="Copy_R"> 版权所?沛_省工E勘察设计行业协?br> 备案序号Q?a target="_blank" style="color:white;">豫ICP?6038403?1</a><br> 技术支持:沛_智邦U技有限公司 </div> <div class="Copy-Center-WX"></div> </div> </div> </div> </form> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//4868088.com.cn">͸Ϸн</a> <a href="//8955051.cn">Dzʿͼ</a> <a href="//www.wpxizy.cn">ֻըӮǮ</a> <a href="//www.bztuio.icu">ޱŮ</a> <a href="//www.zugxeu.icu">΢ŴС˫ƽ̨</a> <a href="//www.ijgycw.icu">ʱʱô׬</a> <a href="//www.wiikrd.icu">pk10Ӯ8ע뷨</a> <a href="//www.oqpszk.icu">ô</a> <a href="//www.mzqjlc.com.cn">IJĸ߸</a> <a href="//www.zrjcly.com.cn">Ϸֻ</a> <a href="//www.frofnp.icu">˫ɫ100ڿŲͼ</a> <a href="//www.mfhnwv.com.cn">agôٵ</a> <a href="//9690937.cn">˫ɫѡ</a> <a href="//www.kbfxas.icu">3d</a> <a href="//www.ahwbnz.icu">˷ͧƻ</a> <a href="//www.odzxhm.icu">õIJƱƻ</a> </body> </html>