? 11ѡ5רƼ:沛_省水利勘设计研I有限公?W一届技术交论坛圆满落下帷q_沛_省工E勘察设计行业协?/title> <meta name="description" content="11ѡ5רƼ:沛_省水利勘设计研I有限公?W一届技术交论坛圆满落下帷q? /> <meta name="keyword" content="" /> <link rel="stylesheet" href="/css/defaultPage.css" type="text/css" /> <link href="/html/tem001/css/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.ctbcf.icu/html/20191/1/18/20190118091438466.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <form method="post" action="ShowInfo.aspx?moduleCode=101013&InfoID=4468" id="form1"> <input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="/wEdACb/Nm7msAhB9SRvuywfCgcgHG/wAz6zFMxpBH8nmS4no3+Wm6PsxduRG/s89CSq4jgSvSoHeDKXkZqQA+hysl7BYjidqGrcx2pUX9GrP+XY5QaG8j79o0Q5mOGtywN3bzY9bwMXS1f77YuifDxco5OudW7YFpAtUeJanMV/7ADEdnSQULdPP+xLY/2RcC/smhK+rx9bhNB8wLnSEjBktR0i7jPOJ85YnczVT6Y79hZ9L4ywGhu6UEZX+QqP7yNXjyH31NZB9hmMb5ZjlFJWsd/SJvyg4SNHLQVM3npuuTv/Q5IxZbSTeCE+Wwo/2pbpOkIxq3fMh85aCbhcCVZI+u951BBP0qB9Qoo58BJWDlfHENRLwKU0PQKjUrsU8Sl/SpjnV/d5YWdbuFyUCi//Wt6P0ksZ+J0UFMPzzWlx91sWovNnMFcG0aU47NPAGMlhNdSc7Arhcl4VaqRQKNCt9kJUvtSWKiA3vgoWwa3JnqqB8hPced/d5NWCWZmNZPWgaB94z6u8a0LeIRo9udJOGjEA+QdBNy/33AVi6vj0aow+Y0UP+DTuuGb335Nge1D5oAWQKHd6rfCKlhbFWrkeGFSJYT+cCBeU/rPM5ZmcYc259O0rjPXmPJYKITwDoEaV0eTJ9ADjKpraaxyEaEuYHdU++BKTEnjNY/CKqNrZ5wP+Q3/un7xAkoeJKu/v8SNrFVsrZ8qfssVd8mJ7y2VKeq/0zNrvjC3N08nBYQ9psRKjRA8IBpRR65yDqhA2BAofd5R9qRUKubS7D/LCWqle7oh/A09cT7qUcUOu60xKwj+kN7aitpQhYc+IGm1IlxNY+JpaueTFhPom9j5DzXaLOaS/" /> <div class="defHead"> <div class="Head1"> <div class="PageW"> <div class="Head"><img src="/images/head2019.png" /></div> </div> </div> <div class="Nav"> <div class="PageW"> <ul class="jubn"> <li class="L1" id="MC0" onmousemove="SetA(0,1);" onmouseout="SetA(0,0);" onclick="self.location='/'"><a href="//www.ctbcf.icu/" title="11ѡ5տ">11ѡ5տ</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC1" onmousemove="SetA(1,1);" onmouseout="SetA(1,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005">高端</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC2" onmousemove="SetA(2,1);" onmouseout="SetA(2,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004">行业动?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC3" onmousemove="SetA(3,1);" onmouseout="SetA(3,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013">会员风采</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC4" onmousemove="SetA(4,1);" onmouseout="SetA(4,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025">观点</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC5" onmousemove="SetA(5,1);" onmouseout="SetA(5,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001">文g通知</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC6" onmousemove="SetA(6,1);" onmouseout="SetA(6,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002">公告公示</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC7" onmousemove="SetA(7,1);" onmouseout="SetA(7,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007">政策法规</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC8" onmousemove="SetA(8,1);" onmouseout="SetA(8,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008'"><a href="/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008">信用体系</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC9" onmousemove="SetA(9,1);" onmouseout="SetA(9,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014">设计师风?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC10" onmousemove="SetA(10,1);" onmouseout="SetA(10,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="def"> <div class="A1">  当前位置Q?span id="Lab_CurrentLocation">首页 > 会员风采</span></div> </div> <div class="MainCont"> <div class="MainLeft" id="WinLeft"> <div class="B1"> <div class="null"></div> <div id="PanShowTitle" class="lcBlk"> <div id="artibodyTitle"> <h1>11ѡ5רƼ:<span id="Lab_Title">沛_省水利勘设计研I有限公?W一届技术交论坛圆满落下帷q?/span></h1> <div class="from_info"> 消息来源Q?span id="Lab_Author">本网?/span>     发布旉Q?span id="Lab_AppearDate">2019/1/18 9:14:38</span>     览ơ数Q?span id="Lab_BrowseCount"></span></div> </div> </div> <div class="null"></div> <div class="B1_01"> <span class="TDContent"><span id="Lab_Content"><p style="text-align: center;"> <a href="//www.ctbcf.icu/">11ѡ5տ</a> www.ctbcf.icu <span style="font-size:21px;font-family: 黑体;color:#333333;letter-spacing:0;background:white"><img src="/upload/Info/images/20190118/6368339964085700003164594.png" title="blob.png" alt="blob.png"/></span></p><p style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:39px;line-height:28px;background:white"><span style="font-size: 19px;font-family: 宋体;color: rgb(51, 51, 51);letter-spacing: 0">沛_省水利勘设计研I有限公司第一届技术交论坛于2019q??1日圆满落下帷q。公司董事长渊军、ȝ理朱太山、副ȝ理贾燕、黎春松、公司技术ȝ及各生院、各理部门负责人等130位员工参加了论坛。本届论坛以“主题交?技术交”的形式展开Q多l度全方位的呈现了水利工E中技术研I、方法创新、领域开拓、未来趋势等情况?/span><br/></p><p style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:39px;line-height:28px;background:white"><span style="font-size: 19px;font-family: 宋体;color: rgb(51, 51, 51);letter-spacing: 0">论坛开始,由朱太山ȝ理介l活动内容及论坛宗旨q主持主题交,q作_ֽ点评。本ơ论坛陆h术副ȝ和牛贺道副院长做的主题交内定w屋徏_从新时期行业发展角度分n了技术理念和水利人的心得Q真知灼见让与会技术h员醍醐灌。技术交环节分别由设计一院杨华军院长、设计二院袁榆梁院长、工E规划院苗红昌院长进行主持,其中来自各个生院的23名青q才俊诏I了新技术、新ҎQ理Z实践高度l合Q带来的技术凝l、经验ȝ、创新应用、个人感受都让大家受益匪?/span></p><p style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:39px;line-height:28px;background:white"><span style="font-size: 19px;font-family: 宋体;color: rgb(51, 51, 51);letter-spacing: 0">Zz跃交流气氛Q论坛设|了三个奖项Q董事长渊军ؓ最x术成果奖耿昕、最佳h气奖王振、最佛_作奖耿昕颁发了奖品,q作论坛ȝQ对本次技术交论坛勇敢尝试、大胆创新给与了肯定Q也鼓励q要求年Mh要有创新意识、注重思考、多l探索、凝心聚力,q豫水设计好未来?/span></p><p style="text-align: center; text-indent: 39px; line-height: 28px; background: white;"><span style="font-size: 19px;font-family: 宋体;color: rgb(51, 51, 51);letter-spacing: 0"><img src="/upload/Info/images/20190118/6368339965886700003698393.png" title="blob.png" alt="blob.png"/></span></p><p style="text-align:center;line-height:18px;background:white"><br/></p><p style="text-align:right;background:white"><br/></p><p style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:406px;background:white"><span style="font-size:19px;font-family:'Times New Roman','serif';color:#333333;letter-spacing:0">                                                                                                                                         2019</span><span style="font-size:19px;font-family:宋体;color:#333333;letter-spacing:0">q?/span><span style="font-size: 19px;font-family:'Times New Roman','serif';color:#333333;letter-spacing:0">1</span><span style="font-size:19px;font-family:宋体;color:#333333;letter-spacing:0">?/span><span style="font-size:19px;font-family:'Times New Roman','serif';color:#333333;letter-spacing:0">11</span><span style="font-size:19px;font-family:宋体;color:#333333;letter-spacing: 0">?/span></p><p style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;background:white"><span style="font-size:19px;font-family:'Times New Roman','serif';color:#333333;letter-spacing:0"> </span></p><p><br/></p></span></span> <span id="PageNum"></span> <p class="SP1">?a href="javascript:window.external.addFavorite(window.location.href,'沛_省水利勘设计研I有限公?W一届技术交论坛圆满落下帷q?)">收藏此页</a>】?a href="javascript:doZoom(16)">?/a> <a href="javascript:doZoom(14)">?/a> <a href="javascript:doZoom(12)">?/a>】?a href="javascript:LoadPrintJs()">打印</a>】?a href="javascript:window.close()">关闭</a>?/p> <div style="display: none;"><input name="Txt_InfoID" type="text" value="4468" id="Txt_InfoID" /></div> </div> </div> </div> <div class="Right" id="WinRight"> <div class="D1"> <div class="D1_T">最C?/div> <div class="D1_C" id="showArea"></div> </div> <div class="D4"> <input name="Txt_SearchKey" type="text" id="Txt_SearchKey" class="Txt_SearchKey" /> <input type="submit" name="But_Search" value="搜烦" id="But_Search" class="But_Search" /> </div> <div class="D3"> <div class="S_B_01"> <ul class="jubn"> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101003" target="_blank"><img src="/images/link1.jpg" alt="办事指南" /></a></li> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101018" target="_blank"><img src="/images/link2.jpg" alt="下蝲中心" /></a></li> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017001" target="_blank"><img src="/images/link3.jpg" alt="企业招聘" /></a></li> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017002" target="_blank"><img src="/images/link4.jpg" alt="个h求职" /></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="defCopy"> <div class="CopyPageW"> <div class="Copyright"> <div class="Copy_Tit">友情链接Q?/div> <div class="Copy_L"> <div class="Copy_L_P"> <ul class="jubn"> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172262670663.jpg" title="中国住房与城乡徏N"></a></li> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172272840834.jpg" title="住房与城乡徏N执业注册中心"></a></li> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20172228405041842.jpg" title="沛_省住房和城乡?></a></li> <li class="jubn"><a href="//www.ctbcf.icu/" title="11ѡ5տ">11ѡ5տ</a></li> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/201810181433294845.jpg" title="沛_政务服务|?></a></li> </ul> </div> <div class="Copy_L_C"> <select name="CopyRight1$DDL_ZNBM" id="CopyRight1_DDL_ZNBM" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---职能部门---</option> <option value="//www.mohurd.gov.cn/">中华人民共和国徏N</option> <option value="//www.pqrc.org.cn/">部执业注册中?/option> <option value="//www.chinaeda.org/">中国勘察设计协会</option> <option value="//www.hnjs.gov.cn/">沛_省住房和城乡?/option> <option value="//www.henanjs.com/">省徏设执业资格注册中?/option> <option value="//www.hnzwfw.gov.cn/hnzw/bmft/index/bm_index.do?webId=1&deptid=001001020">沛_政务服务|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_DSLJ" id="CopyRight1_DDL_DSLJ" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---地市链接---</option> <option value="//zjw.nanyang.gov.cn/">南阳市住房和城乡委员?/option> <option value="//www.jzjsw.gov.cn/">焦作|?/option> <option value="//zjj.hebi.gov.cn/">鹤壁市住房和城乡局</option> <option value="//www.xxszjj.gov.cn/">C市住房和城乡委员?/option> <option value="//www.lycj.gov.cn/">z阳城徏信息|?/option> <option value="//ayzjj.anyang.gov.cn/index.jsp">安阳市住房和城乡局</option> <option value="//www.luohejw.gov.cn/">漯河市城乡徏讑֧员会</option> <option value="//www.xcszjj.gov.cn/">许昌市住房和城乡局</option> <option value="//www.zkzj.gov.cn/">周口市住房和城乡局</option> <option value="//www.zmdjsw.gov.cn/main/84-1.html">驻马店市住房和城乡徏讑ֱ</option> <option value="//www.smxec.com/Index.asp">三门峡徏设信息网</option> <option value="//www.jyszjj.gov.cn/">源市住房和城乡局</option> <option value="//www.pyjs.gov.cn/class.asp?class=58">Ȯ阳市徏讄</option> <option value="//www.xyjw.gov.cn/">信阳市住房和城乡局</option> <option value="//www.sqzj.gov.cn/index.html">商丘市住房和城乡局</option> <option value="//www.kfjs.gov.cn/kcsj/">开市住房和城乡徏讑ֱ</option> <option value="//www.kjks.com/">郑州勘察设计信息|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_YHXH" id="CopyRight1_DDL_YHXH" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---友好协会---</option> <option value="//www.haec.org.cn/">沛_省徏讄理协?/option> <option value="//www.hngczlxxw.com/f">沛_省徏讑ַE质量监督检行业协?/option> <option value="//www.hnqgw.cn/">沛_省墙体材料协?/option> <option value="//www.hnfdc.org.cn/">沛_省房C业协?/option> <option value="//www.hngcjs.net/">沛_工程信息|?/option> <option value="//www.hnrea.org.cn/">沛_省房CCh师与l纪人协?/option> <option value="//www.hncen.net/">沛_省徏设教育协?/option> <option value="//hnjskjxh.com/">沛_省徏讄技协会</option> </select> 您是W:<span id="CopyRight1_Lab_WebCount"><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/7.gif'><img src='/images/count/8.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/2.gif'><img src='/images/count/3.gif'><img src='/images/count/4.gif'><img src='/images/count/6.gif'></span>讉K? </div> </div> <div class="Copy_R"> 版权所?沛_省工E勘察设计行业协?br> 备案序号Q?a target="_blank" style="color:white;">豫ICP?6038403?1</a><br> 技术支持:沛_智邦U技有限公司 </div> <div class="Copy-Center-WX"></div> </div> </div> </div> </form> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.vzzltg.com.cn">Ф</a> <a href="//9973523.com.cn">˫ɫ򵥹ɼ</a> <a href="//www.dyagvn.icu">pk10ƻ </a> <a href="//www.yyycay.icu">pk10׼ƻȺ</a> <a href="//www.pwexwt.icu">Ʊ׬ķ</a> <a href="//www.zjmtyj.icu">ٷѼФ</a> <a href="//www.gjsebm.icu">ʱʱʶɼ</a> <a href="//www.gstroy.com.cn">ֶȸѷ</a> <a href="//www.bqfqxg.com.cn">ʱʱʹٷ</a> <a href="//www.gltrww.cn">ʱʱʺ0.618</a> <a href="//www.jaztlv.icu">6ôӮ</a> <a href="//www.hgisdl.icu">ֿͶע׬</a> <a href="//www.qdgrmd.icu">üʱʱʼƻ</a> <a href="//www.xvindu.com.cn">ţţ4ׯ</a> <a href="//3972712.com.cn">ʱʱʸλ˫ж</a> <a href="//6728254.com.cn">˫ɫʲôɺͼ</a> </body> </html>