? 11ѡ5Ʊ:工程L包下Q施工企业下属设计院如何定位Q_沛_省工E勘察设计行业协?/title> <meta name="description" content="11ѡ5Ʊ:工程L包下Q施工企业下属设计院如何定位Q? /> <meta name="keyword" content="" /> <link rel="stylesheet" href="/css/defaultPage.css" type="text/css" /> <link href="/html/tem001/css/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.ctbcf.icu/html/20194/4/2/2019040216051139.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <form method="post" action="ShowInfo.aspx?moduleCode=101025&InfoID=4580" id="form1"> <input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="/wEdACZhVpNqxUFHc3/mkjfzjQTJHG/wAz6zFMxpBH8nmS4no3+Wm6PsxduRG/s89CSq4jgSvSoHeDKXkZqQA+hysl7BYjidqGrcx2pUX9GrP+XY5QaG8j79o0Q5mOGtywN3bzY9bwMXS1f77YuifDxco5OudW7YFpAtUeJanMV/7ADEdnSQULdPP+xLY/2RcC/smhK+rx9bhNB8wLnSEjBktR0i7jPOJ85YnczVT6Y79hZ9L4ywGhu6UEZX+QqP7yNXjyH31NZB9hmMb5ZjlFJWsd/SJvyg4SNHLQVM3npuuTv/Q5IxZbSTeCE+Wwo/2pbpOkIxq3fMh85aCbhcCVZI+u951BBP0qB9Qoo58BJWDlfHENRLwKU0PQKjUrsU8Sl/SpjnV/d5YWdbuFyUCi//Wt6P0ksZ+J0UFMPzzWlx91sWovNnMFcG0aU47NPAGMlhNdSc7Arhcl4VaqRQKNCt9kJUvtSWKiA3vgoWwa3JnqqB8hPced/d5NWCWZmNZPWgaB94z6u8a0LeIRo9udJOGjEA+QdBNy/33AVi6vj0aow+Y0UP+DTuuGb335Nge1D5oAWQKHd6rfCKlhbFWrkeGFSJYT+cCBeU/rPM5ZmcYc259O0rjPXmPJYKITwDoEaV0eTJ9ADjKpraaxyEaEuYHdU++BKTEnjNY/CKqNrZ5wP+Q3/un7xAkoeJKu/v8SNrFVsrZ8qfssVd8mJ7y2VKeq/0zNrvjC3N08nBYQ9psRKjRA8IBpRR65yDqhA2BAofd5R9qRUKubS7D/LCWqle7oh/A09cT7qUcUOu60xKwj+kN9HLJl0Cb+J5mGL/iZSR3XehEUBa12WJ5PNKwUuCZJyJ" /> <div class="defHead"> <div class="Head1"> <div class="PageW"> <div class="Head"><img src="/images/head2019.png" /></div> </div> </div> <div class="Nav"> <div class="PageW"> <ul class="jubn"> <li class="L1" id="MC0" onmousemove="SetA(0,1);" onmouseout="SetA(0,0);" onclick="self.location='/'"><a href="//www.ctbcf.icu/" title="11ѡ5տ">11ѡ5տ</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC1" onmousemove="SetA(1,1);" onmouseout="SetA(1,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005">高端</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC2" onmousemove="SetA(2,1);" onmouseout="SetA(2,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004">行业动?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC3" onmousemove="SetA(3,1);" onmouseout="SetA(3,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013">会员风采</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC4" onmousemove="SetA(4,1);" onmouseout="SetA(4,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025">观点</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC5" onmousemove="SetA(5,1);" onmouseout="SetA(5,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001">文g通知</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC6" onmousemove="SetA(6,1);" onmouseout="SetA(6,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002">公告公示</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC7" onmousemove="SetA(7,1);" onmouseout="SetA(7,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007">政策法规</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC8" onmousemove="SetA(8,1);" onmouseout="SetA(8,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008'"><a href="/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008">信用体系</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC9" onmousemove="SetA(9,1);" onmouseout="SetA(9,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014">设计师风?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC10" onmousemove="SetA(10,1);" onmouseout="SetA(10,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="def"> <div class="A1">  当前位置Q?span id="Lab_CurrentLocation">首页 > 观点</span></div> </div> <div class="MainCont"> <div class="MainLeft" id="WinLeft"> <div class="B1"> <div class="null"></div> <div id="PanShowTitle" class="lcBlk"> <div id="artibodyTitle"> <h1>11ѡ5Ʊ:<span id="Lab_Title">工程L包下Q施工企业下属设计院如何定位Q?/span></h1> <div class="from_info"> 消息来源Q?span id="Lab_Author">本网?/span>     发布旉Q?span id="Lab_AppearDate">2019/4/2 16:05:11</span>     览ơ数Q?span id="Lab_BrowseCount"></span></div> </div> </div> <div class="null"></div> <div class="B1_01"> <span class="TDContent"><span id="Lab_Content"><p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.75em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"> <a href="//www.ctbcf.icu/">11ѡ5տ</a> www.ctbcf.icu <span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 22.5px; font-family: 宋体; font-size: 15px;">随着《关于进一步推q工EL包发展的若干意见》(93 hQ、《关于促q徏{业持箋健康发展的意见》(19 hQ的发布Q以及各省市配套政策的陆l跟q,最q这两年Q“工EL包”在工程领域成ؓ了热点词汇,不管是设计单位还是施工单位,大家或多或少或者开展、或者探讨这业务!W?2018 q也密集调研了一些企业,发现有一cM业在工程L包这业务中的角色比较特D,他们是施工企业Q集团)下属的设计院?/span></p><p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.75em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 22.5px; font-family: 宋体; font-size: 15px;">通常来说Q工EL包(EPCQ中 E 的作用还是比较重要的Q不是之前提出的“设计ؓ龙头”说法、还是设计对工程功能、造h的实际媄响来看,设计院的功能相对是明的Q?strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">但施工企业(集团Q下属设计院的定位要么自我发展、要么定位ؓ施工M作配套设计,q类企业在工EL包业务中如何定位Q?/strong>很多单位的领g在思考这一问题Q笔者认为,借势而ؓQ?/span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 22.5px; font-family: 宋体; font-size: 15px; color: rgb(2, 30, 170);">借助工程L包业务东风,努力打造成 “五大^台”应该是q类设计院的最好归宿与\?/span></strong></p><p><section class="" data-tools="135~辑? data-id="89536" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; line-height: 25.6px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; border: 0px none; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; border: 0px; text-align: center; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 42px; height: 50px; vertical-align: top; line-height: 50px; color: rgb(255, 255, 255); background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkO6icRYrgfxnGk93lkbp0jnoKKg8FmeC1nqmPSH85kxW347ONdk1kmlOw/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 20px; border: 0px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">0<span class="" data-original-title="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">1</span></p></section><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; text-align: left; height: 50px; background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkOdDYgtRic5FY8Wyic3Wbvg1ynQqDDUCAsFGG0gJcYqtrwPrcfDR6NP4oA/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"><section style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; line-height: 50px; vertical-align: top;"><p class="" data-brushtype="text" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 14px; border: 0px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 宋体, SimSun; font-size: 15px;">高端营销q_</span></strong></p></section></section><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; text-align: left; width: 17px; height: 50px; vertical-align: top; background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkOvZRRtMxuLf39oMWIFH3BQOUF5aCyVsFcgtusBSqjuwGrQYKBKPUW7Q/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"></section></section></section></p><p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.75em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 22.5px; font-family: 宋体; font-size: 15px;">设计院的一大优势是价值链前端优势Q一般情况下Q设计院往往会比施工更早得到目信息Q甚x些项目的规划、设计都是他们做的,施工单位下属设计院可以通过前端Ҏ业主及政府部门、后端对接施工以及社会专家资源,打造综合方案的解决者Ş象,形成高端咨询q_。ƈ以此为基Q发挥技术参谋和智库作用Q带动工E承包业务的拓展Q实现高端营销Q从“出囄”向“讲故事”、“造项目”{变。也是_设计院可以协助施工主业承揽项目,基本序是好的项目,先运作成工程L包项目,不行的话再分Ҏ看,施工能不能给我、设计能不能l我Q?/span></p><p><section class="" data-tools="135~辑? data-id="89536" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; line-height: 25.6px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; border: 0px none; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; border: 0px; text-align: center; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 42px; height: 50px; vertical-align: top; line-height: 50px; color: rgb(255, 255, 255); background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkO6icRYrgfxnGk93lkbp0jnoKKg8FmeC1nqmPSH85kxW347ONdk1kmlOw/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 20px; border: 0px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">0<span class="" data-original-title="" title="" data-num="2" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2</span></p></section><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; text-align: left; height: 50px; background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkOdDYgtRic5FY8Wyic3Wbvg1ynQqDDUCAsFGG0gJcYqtrwPrcfDR6NP4oA/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"><section style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; line-height: 50px; vertical-align: top;"><p class="" data-brushtype="text" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 14px; border: 0px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 宋体, SimSun; font-size: 15px;">资源整合q_</span></strong></p></section></section><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; text-align: left; width: 17px; height: 50px; vertical-align: top; background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkOvZRRtMxuLf39oMWIFH3BQOUF5aCyVsFcgtusBSqjuwGrQYKBKPUW7Q/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"></section></section></section></p><p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.75em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 22.5px; font-family: 宋体; font-size: 15px;">让专业hq专业事Q工E徏设行业已l是充分竞争的行业,产能q剩明显Q设计院的{型是否成功主要标志不是设计院自n规模的大与小Q而是对企业内外部Q尤其是外部Q设计资源的整合能力Qؓ此,无论是施工项目还是工EL包项目,设计院能做的设计工作Q由设计院主导完成ƈ保障工期与质量;设计院不能做的,可由设计院牵头整合社会优质资源,提升效率、降低费用!</span></p><p><section class="" data-tools="135~辑? data-id="89536" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; line-height: 25.6px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; border: 0px none; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; border: 0px; text-align: center; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 42px; height: 50px; vertical-align: top; line-height: 50px; color: rgb(255, 255, 255); background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkO6icRYrgfxnGk93lkbp0jnoKKg8FmeC1nqmPSH85kxW347ONdk1kmlOw/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 20px; border: 0px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">0<span class="" data-original-title="" title="" data-num="3" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">3</span></p></section><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; text-align: left; height: 50px; background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkOdDYgtRic5FY8Wyic3Wbvg1ynQqDDUCAsFGG0gJcYqtrwPrcfDR6NP4oA/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"><section style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; line-height: 50px; vertical-align: top;"><p class="" data-brushtype="text" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 14px; border: 0px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 宋体, SimSun; font-size: 15px;">全过E服务^?/span></strong></p></section></section><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; text-align: left; width: 17px; height: 50px; vertical-align: top; background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkOvZRRtMxuLf39oMWIFH3BQOUF5aCyVsFcgtusBSqjuwGrQYKBKPUW7Q/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"></section></section></section></p><p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.75em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 22.5px; font-family: 宋体; font-size: 15px;">从近期的相关政策来看Q全q程咨询是工E徏N域主推的方向之一Q即提供全生命周期内的策划咨询、可研、设计、招标代理、造h咨询、工E监理、施工前期准备、施工过E管理、竣工验收及q营保修{各个阶D늚理服务。设计院通过向全q程咨询服务的{型,一斚w可以提升施工M工程L包项目效益与效率Q另外一斚wQ也可以促进施工M的M效益Q提升全公司的赢利水q뀂进而Ş成“能{划、精设计、会̎、懂理、助施工”的全过E服务能力。具体方式上Q设计院可以通过“内引外联”一斚w引导内部设计人员、监理h员积极{型,另外一斚w联合C会优势资源补充短板Q努力提升全q程服务的能力,服务好局MQ发挥“亲卫军”的作用?/span></p><p><section class="" data-tools="135~辑? data-id="89536" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; line-height: 25.6px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; border: 0px none; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; border: 0px; text-align: center; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 42px; height: 50px; vertical-align: top; line-height: 50px; color: rgb(255, 255, 255); background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkO6icRYrgfxnGk93lkbp0jnoKKg8FmeC1nqmPSH85kxW347ONdk1kmlOw/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 20px; border: 0px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">0<span class="" data-original-title="" title="" data-num="4" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">4</span></p></section><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; text-align: left; height: 50px; background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkOdDYgtRic5FY8Wyic3Wbvg1ynQqDDUCAsFGG0gJcYqtrwPrcfDR6NP4oA/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"><section style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; line-height: 50px; vertical-align: top;"><p class="" data-brushtype="text" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 14px; border: 0px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 宋体, SimSun; font-size: 15px;">知识׃nq_</span></strong></p></section></section><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; text-align: left; width: 17px; height: 50px; vertical-align: top; background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkOvZRRtMxuLf39oMWIFH3BQOUF5aCyVsFcgtusBSqjuwGrQYKBKPUW7Q/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"></section></section></section></p><p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.75em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 22.5px; font-family: 宋体; font-size: 15px;">施工企业通过多年的项目洗C|往往U篏了丰富的施工l验与创新成果,但巨量的信息数据如何转化在前期策划、报价以及项目执行当中?如何形成标准数据库以提升设计效率、项目经性以及项目现场的可施工性?施工企业下属设计院可以构建知识@环共享、{化^収ͼ全公司巨量的施工成熟经验Ş成数据库q在设计初始阶段作ؓ基本条gq行设计输入是未来设计院发展方向。设计院需要一斚w强化知识体系构徏和维护。通过Ҏ工主业成功经验的U篏Q促q集团内部优势技术知识整合,q借鉴学习外部优秀l验QŞ成最优设计数据库Q另一斚w强化知识转化和知识共享,通过固化设计要求q过设计理{方式向设计分包单位提出具体要求Q强化知识输出?/span></p><p><section class="" data-tools="135~辑? data-id="89536" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; line-height: 25.6px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; border: 0px none; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; border: 0px; text-align: center; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 42px; height: 50px; vertical-align: top; line-height: 50px; color: rgb(255, 255, 255); background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkO6icRYrgfxnGk93lkbp0jnoKKg8FmeC1nqmPSH85kxW347ONdk1kmlOw/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 20px; border: 0px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">0<span class="" data-original-title="" title="" data-num="6" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">5</span></p></section><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; text-align: left; height: 50px; background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkOdDYgtRic5FY8Wyic3Wbvg1ynQqDDUCAsFGG0gJcYqtrwPrcfDR6NP4oA/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"><section style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; line-height: 50px; vertical-align: top;"><p class="" data-brushtype="text" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 14px; border: 0px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 宋体, SimSun; font-size: 15px;">设计支持q_</span></strong></p></section></section><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; text-align: left; width: 17px; height: 50px; vertical-align: top; background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkOvZRRtMxuLf39oMWIFH3BQOUF5aCyVsFcgtusBSqjuwGrQYKBKPUW7Q/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"></section></section></section></p><p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.75em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 22.5px; font-family: 宋体; font-size: 15px;">施工企业转型初期Q传l施工业务还是主(虽然很多企业工程L包业务量也不)Q下属设计院支持Mq行施工技术方案设计、检复核的功能也应该重视,只有服务好了MQ才可以保设计院的功能定位上更能够被领导接受,也才能赢得时间与I间建立前面的四大^台?/span></p><p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.75em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 22.5px; font-family: 宋体; font-size: 15px;">当然Qؓ了发挥“五大^台”功能设计,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(2, 30, 170); line-height: 22.5px; font-family: 宋体; font-size: 15px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">设计院也需要系l设计“三个库?/strong>Q?/span></p><p><section class="" data-tools="135~辑? data-id="89536" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; line-height: 25.6px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; border: 0px none; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; border: 0px; text-align: center; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 42px; height: 50px; vertical-align: top; line-height: 50px; color: rgb(255, 255, 255); background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkO6icRYrgfxnGk93lkbp0jnoKKg8FmeC1nqmPSH85kxW347ONdk1kmlOw/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 20px; border: 0px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">0<span class="" data-original-title="" title="" data-num="7" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">1</span></p></section><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; text-align: left; height: 50px; background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkOdDYgtRic5FY8Wyic3Wbvg1ynQqDDUCAsFGG0gJcYqtrwPrcfDR6NP4oA/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"><section style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; line-height: 50px; vertical-align: top;"><p class="" data-brushtype="text" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 14px; border: 0px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 宋体, SimSun; font-size: 15px;">专家库徏?/span></strong></p></section></section><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; text-align: left; width: 17px; height: 50px; vertical-align: top; background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkOvZRRtMxuLf39oMWIFH3BQOUF5aCyVsFcgtusBSqjuwGrQYKBKPUW7Q/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"></section><p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; text-align: justify; line-height: 1.75em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: 宋体; font-size: 15px; text-indent: 0em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">在“五大^台”定位下Q设计院的主要功能不是提供的囄量,而是在于整合C会资源Qؓ此,引进高端、成熟h才是实现功能转型的必要手D,可以通过猎头、招聘、洽谈合作等多种形式Q重Ҏ造“专家型人才、专业技术成熟h才、复合型人才”这“三cMh才”队伍?/span><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p></section></section><section class="" data-tools="135~辑? data-id="89536" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; line-height: 25.6px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; border: 0px none; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; border: 0px; text-align: center; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 42px; height: 50px; vertical-align: top; line-height: 50px; color: rgb(255, 255, 255); background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkO6icRYrgfxnGk93lkbp0jnoKKg8FmeC1nqmPSH85kxW347ONdk1kmlOw/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 20px; border: 0px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">0<span class="" data-original-title="" title="" data-num="8" aria-describedby="tooltip374501" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2</span></p></section><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; text-align: left; height: 50px; background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkOdDYgtRic5FY8Wyic3Wbvg1ynQqDDUCAsFGG0gJcYqtrwPrcfDR6NP4oA/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"><section style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; line-height: 50px; vertical-align: top;"><p class="" data-brushtype="text" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 14px; border: 0px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 宋体, SimSun; font-size: 15px;">资源库徏?/span></strong></p></section></section><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; text-align: left; width: 17px; height: 50px; vertical-align: top; background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkOvZRRtMxuLf39oMWIFH3BQOUF5aCyVsFcgtusBSqjuwGrQYKBKPUW7Q/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"></section></section></section></p><p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.75em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 22.5px; font-family: 宋体; font-size: 15px;">一般情况下Q设计院的能力肯定是单一的(不管是行业覆盖还是品覆盖)Qƈ不能完全支持施工M开展工EL包业务,但设计院的优势在于对设计行业的了解,为此Q需要发挥设计院的设计资源整合能力,设计院需要徏立设计分包资源库Q达到“合适的旉扑ֈ合适的团队提供合适的服务”的能力?/span></p><p><section class="" data-tools="135~辑? data-id="89536" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; line-height: 25.6px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; border: 0px none; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; border: 0px; text-align: center; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 42px; height: 50px; vertical-align: top; line-height: 50px; color: rgb(255, 255, 255); background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkO6icRYrgfxnGk93lkbp0jnoKKg8FmeC1nqmPSH85kxW347ONdk1kmlOw/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 20px; border: 0px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">0<span class="" data-original-title="" title="" data-num="9" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">3</span></p></section><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; text-align: left; height: 50px; background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkOdDYgtRic5FY8Wyic3Wbvg1ynQqDDUCAsFGG0gJcYqtrwPrcfDR6NP4oA/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"><section style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; line-height: 50px; vertical-align: top;"><p class="" data-brushtype="text" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 14px; border: 0px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; font-family: 宋体, SimSun;">知识库徏?/span></strong></p></section></section><section style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; text-align: left; width: 17px; height: 50px; vertical-align: top; background-image: url(https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/tQ1dzFzFyV4RprZtRMAkT7MDc2dMdCkOvZRRtMxuLf39oMWIFH3BQOUF5aCyVsFcgtusBSqjuwGrQYKBKPUW7Q/640?wx_fmt=png); background-size: auto 50px; background-repeat: no-repeat;"></section></section></section></p><p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.75em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 22.5px; font-family: 宋体; font-size: 15px;">通过知识库的Q将施工l验、采购数据系l反馈在设计输入中,可以更能节省造h、节U工期,实现设计、采购、施工的深度融合Q设计院d知识库,更能发挥知识的最大效用?/span></p><p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.75em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 22.5px; font-family: 宋体; font-size: 15px;">可以预见Q通过“五大^台”定位以及“三库”能力徏设,施工企业Q集团)下属设计院在工程L包业务之下,更能发挥其功能与作用Q从“配角”{变ؓ“主角”!</span></p><p><br/></p></span></span> <span id="PageNum"></span> <p class="SP1">?a href="javascript:window.external.addFavorite(window.location.href,'工程L包下Q施工企业下属设计院如何定位Q?)">收藏此页</a>】?a href="javascript:doZoom(16)">?/a> <a href="javascript:doZoom(14)">?/a> <a href="javascript:doZoom(12)">?/a>】?a href="javascript:LoadPrintJs()">打印</a>】?a href="javascript:window.close()">关闭</a>?/p> <div style="display: none;"><input name="Txt_InfoID" type="text" value="4580" id="Txt_InfoID" /></div> </div> </div> </div> <div class="Right" id="WinRight"> <div class="D1"> <div class="D1_T">最C?/div> <div class="D1_C" id="showArea"></div> </div> <div class="D4"> <input name="Txt_SearchKey" type="text" id="Txt_SearchKey" class="Txt_SearchKey" /> <input type="submit" name="But_Search" value="搜烦" id="But_Search" class="But_Search" /> </div> <div class="D3"> <div class="S_B_01"> <ul class="jubn"> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101003" target="_blank"><img src="/images/link1.jpg" alt="办事指南" /></a></li> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101018" target="_blank"><img src="/images/link2.jpg" alt="下蝲中心" /></a></li> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017001" target="_blank"><img src="/images/link3.jpg" alt="企业招聘" /></a></li> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017002" target="_blank"><img src="/images/link4.jpg" alt="个h求职" /></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="defCopy"> <div class="CopyPageW"> <div class="Copyright"> <div class="Copy_Tit">友情链接Q?/div> <div class="Copy_L"> <div class="Copy_L_P"> <ul class="jubn"> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172262670663.jpg" title="中国住房与城乡徏N"></a></li> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172272840834.jpg" title="住房与城乡徏N执业注册中心"></a></li> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20172228405041842.jpg" title="沛_省住房和城乡?></a></li> <li class="jubn"><a href="//www.ctbcf.icu/" title="11ѡ5տ">11ѡ5տ</a></li> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/201810181433294845.jpg" title="沛_政务服务|?></a></li> </ul> </div> <div class="Copy_L_C"> <select name="CopyRight1$DDL_ZNBM" id="CopyRight1_DDL_ZNBM" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---职能部门---</option> <option value="//www.mohurd.gov.cn/">中华人民共和国徏N</option> <option value="//www.pqrc.org.cn/">部执业注册中?/option> <option value="//www.chinaeda.org/">中国勘察设计协会</option> <option value="//www.hnjs.gov.cn/">沛_省住房和城乡?/option> <option value="//www.henanjs.com/">省徏设执业资格注册中?/option> <option value="//www.hnzwfw.gov.cn/hnzw/bmft/index/bm_index.do?webId=1&deptid=001001020">沛_政务服务|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_DSLJ" id="CopyRight1_DDL_DSLJ" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---地市链接---</option> <option value="//zjw.nanyang.gov.cn/">南阳市住房和城乡委员?/option> <option value="//www.jzjsw.gov.cn/">焦作|?/option> <option value="//zjj.hebi.gov.cn/">鹤壁市住房和城乡局</option> <option value="//www.xxszjj.gov.cn/">C市住房和城乡委员?/option> <option value="//www.lycj.gov.cn/">z阳城徏信息|?/option> <option value="//ayzjj.anyang.gov.cn/index.jsp">安阳市住房和城乡局</option> <option value="//www.luohejw.gov.cn/">漯河市城乡徏讑֧员会</option> <option value="//www.xcszjj.gov.cn/">许昌市住房和城乡局</option> <option value="//www.zkzj.gov.cn/">周口市住房和城乡局</option> <option value="//www.zmdjsw.gov.cn/main/84-1.html">驻马店市住房和城乡徏讑ֱ</option> <option value="//www.smxec.com/Index.asp">三门峡徏设信息网</option> <option value="//www.jyszjj.gov.cn/">源市住房和城乡局</option> <option value="//www.pyjs.gov.cn/class.asp?class=58">Ȯ阳市徏讄</option> <option value="//www.xyjw.gov.cn/">信阳市住房和城乡局</option> <option value="//www.sqzj.gov.cn/index.html">商丘市住房和城乡局</option> <option value="//www.kfjs.gov.cn/kcsj/">开市住房和城乡徏讑ֱ</option> <option value="//www.kjks.com/">郑州勘察设计信息|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_YHXH" id="CopyRight1_DDL_YHXH" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---友好协会---</option> <option value="//www.haec.org.cn/">沛_省徏讄理协?/option> <option value="//www.hngczlxxw.com/f">沛_省徏讑ַE质量监督检行业协?/option> <option value="//www.hnqgw.cn/">沛_省墙体材料协?/option> <option value="//www.hnfdc.org.cn/">沛_省房C业协?/option> <option value="//www.hngcjs.net/">沛_工程信息|?/option> <option value="//www.hnrea.org.cn/">沛_省房CCh师与l纪人协?/option> <option value="//www.hncen.net/">沛_省徏设教育协?/option> <option value="//hnjskjxh.com/">沛_省徏讄技协会</option> </select> 您是W:<span id="CopyRight1_Lab_WebCount"><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/7.gif'><img src='/images/count/8.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/3.gif'><img src='/images/count/3.gif'><img src='/images/count/7.gif'><img src='/images/count/6.gif'></span>讉K? </div> </div> <div class="Copy_R"> 版权所?沛_省工E勘察设计行业协?br> 备案序号Q?a target="_blank" style="color:white;">豫ICP?6038403?1</a><br> 技术支持:沛_智邦U技有限公司 </div> <div class="Copy-Center-WX"></div> </div> </div> </div> </form> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.ybtdyw.cn">ʱʱʱͶ</a> <a href="//www.uwbley.icu">ôͶע׬</a> <a href="//www.uctlcv.com.cn">ظDzǵ</a> <a href="//www.pblcgl.cn">ը𻨰׿</a> <a href="//www.lcvmda.cn">ը°汾</a> <a href="//www.fcrura.cn">agٵIJټ</a> <a href="//www.weiyfe.cn">mgϷ</a> <a href="//www.boxqxx.cn">ʱʱǹҿ</a> <a href="//www.roxmox.cn">ʱʱֱֳ</a> <a href="//www.qxfumy.cn">ʱʱʿ</a> <a href="//www.bptrhb.cn">ʱʱʹٷƽ̨</a> <a href="//www.ycstuf.cn">pk10ͼ̳</a> <a href="//www.miarww.com.cn">ʱʱƽ̨ĸ</a> <a href="//www.uqchmp.com.cn">̽ȷ</a> <a href="//6814847.com.cn">pk103뼼</a> <a href="//www.uyttiq.com.cn">ֻʲô21</a> </body> </html>