ï»? ÄþÏÄ11Ñ¡5ÖúÊÖ:刚刚住徏部官¾|‘发文,全国大检查来啦!ž®†å…¨å›½é€šæŠ¥‹‚€æŸ¥æƒ…况!_沛_—省工½E‹å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡è¡Œä¸šåä¼?/title> <meta name="description" content="ÄþÏÄ11Ñ¡5ÖúÊÖ:刚刚住徏部官¾|‘发文,全国大检查来啦!ž®†å…¨å›½é€šæŠ¥‹‚€æŸ¥æƒ…况!" /> <meta name="keyword" content="" /> <link href="/html/tem001/css/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.ctbcf.icu/html/20195/5/21/20190521094337469.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <form method="post" action="ShowInfo.aspx?moduleCode=101005&InfoID=4638" id="form1"> <input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="/wEdACYNuwyR3YCgb8GD/8ScwMntHG/wAz6zFMxpBH8nmS4no3+Wm6PsxduRG/s89CSq4jgSvSoHeDKXkZqQA+hysl7BYjidqGrcx2pUX9GrP+XY5QaG8j79o0Q5mOGtywN3bzY9bwMXS1f77YuifDxco5OudW7YFpAtUeJanMV/7ADEdnSQULdPP+xLY/2RcC/smhK+rx9bhNB8wLnSEjBktR0i7jPOJ85YnczVT6Y79hZ9L4ywGhu6UEZX+QqP7yNXjyH31NZB9hmMb5ZjlFJWsd/SJvyg4SNHLQVM3npuuTv/Q5IxZbSTeCE+Wwo/2pbpOkIxq3fMh85aCbhcCVZI+u951BBP0qB9Qoo58BJWDlfHENRLwKU0PQKjUrsU8Sl/SpjnV/d5YWdbuFyUCi//Wt6P0ksZ+J0UFMPzzWlx91sWovNnMFcG0aU47NPAGMlhNdSc7Arhcl4VaqRQKNCt9kJUvtSWKiA3vgoWwa3JnqqB8hPced/d5NWCWZmNZPWgaB94z6u8a0LeIRo9udJOGjEA+QdBNy/33AVi6vj0aow+Y0UP+DTuuGb335Nge1D5oAWQKHd6rfCKlhbFWrkeGFSJYT+cCBeU/rPM5ZmcYc259O0rjPXmPJYKITwDoEaV0eTJ9ADjKpraaxyEaEuYHdU++BKTEnjNY/CKqNrZ5wP+Q3/un7xAkoeJKu/v8SNrFVsrZ8qfssVd8mJ7y2VKeq/0zNrvjC3N08nBYQ9psRKjRA8IBpRR65yDqhA2BAofd5R9qRUKubS7D/LCWqle7oh/A09cT7qUcUOu60xKwj+kN2Vn2CDT3k9s7A/F1vSwMsm/TsgBP88IhC8tKOZCQD0+" /> <div class="defHead"> <div class="Head1"> <div class="PageW"> <div class="Head"><img src="/images/head2019.png" /></div> </div> </div> <div class="Nav"> <div class="PageW"> <ul class="jubn"> <li class="L1" id="MC0" onmousemove="SetA(0,1);" onmouseout="SetA(0,0);" onclick="self.location='/'"><a href="//www.ctbcf.icu/" title="ÄþÏÄ11Ñ¡5½ñÈÕ¿ª½±×ßÊÆ">ÄþÏÄ11Ñ¡5½ñÈÕ¿ª½±×ßÊÆ</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC1" onmousemove="SetA(1,1);" onmouseout="SetA(1,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005">高端</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC2" onmousemove="SetA(2,1);" onmouseout="SetA(2,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004">行业动æ€?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC3" onmousemove="SetA(3,1);" onmouseout="SetA(3,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013">会员风采</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC4" onmousemove="SetA(4,1);" onmouseout="SetA(4,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025">观点</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC5" onmousemove="SetA(5,1);" onmouseout="SetA(5,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001">文äšg通知</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC6" onmousemove="SetA(6,1);" onmouseout="SetA(6,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002">公告公示</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC7" onmousemove="SetA(7,1);" onmouseout="SetA(7,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007">政策法规</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC8" onmousemove="SetA(8,1);" onmouseout="SetA(8,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008'"><a href="/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008">信用体系å»ø™®¾</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC9" onmousemove="SetA(9,1);" onmouseout="SetA(9,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014">设计师风é‡?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC10" onmousemove="SetA(10,1);" onmouseout="SetA(10,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="def"> <div class="A1">  å½“前位置åQ?span id="Lab_CurrentLocation">首页 > é«˜ç«¯</span></div> </div> <div class="MainCont"> <div class="MainLeft" id="WinLeft"> <div class="B1"> <div class="null"></div> <div id="PanShowTitle" class="lcBlk"> <div id="artibodyTitle"> <h1>ÄþÏÄ11Ñ¡5ÖúÊÖ:<span id="Lab_Title">刚刚住徏部官¾|‘发文,全国大检查来啦!ž®†å…¨å›½é€šæŠ¥‹‚€æŸ¥æƒ…况!</span></h1> <div class="from_info"> 消息来源åQ?span id="Lab_Author">本网ç«?/span>     发布旉™—´åQ?span id="Lab_AppearDate">2019/5/21 9:43:37</span>     ‹¹è§ˆ‹Æ¡æ•°åQ?span id="Lab_BrowseCount"></span></div> </div> </div> <div class="null"></div> <div class="B1_01"> <span class="TDContent"><span id="Lab_Content"><p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.75em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"> <a href="//www.ctbcf.icu/">ÄþÏÄ11Ñ¡5½ñÈÕ¿ª½±×ßÊÆ</a> www.ctbcf.icu <strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;"><img src="/upload/Info/images/20190521/6369402859313900003632999.jpg" title="微信囄¡‰‡_20190521093628.jpg" alt="微信囄¡‰‡_20190521093628.jpg"/></span></strong></p><p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.75em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">2019òq?æœ?0日住建部官网发布《关于组¾l‡å¼€å±•å…¨å›½å¾½{‘市场和工程质量安全监督执法‹‚€æŸ¥çš„通知》,军_®šåœ¨å…¨å›½ç»Ÿ½{¹å¼€å±•å¾½{‘市场和工程质量安全监督执法‹‚€æŸ¥ï¼š</span></strong></p><p><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; overflow-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; border: 0px none; overflow-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px 0px 16px; padding: 16px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: normal; overflow: auto; font-size: 15px; line-height: 1.45; border-radius: 3px; background-color: rgb(247, 247, 247);"><p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; text-align: left; line-height: 1.75em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;">‹‚€æŸ¥å†…容:</strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 1.5em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;">1、徏½{‘市åœ?/strong></p><ul class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: square;"><li class="jubn"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 17px; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif; line-height: 1.5em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; overflow-wrap: break-word !important;">˜qæ³•å‘包、è{包、违法分包、挂靠行为检查、查处情况;</span></p></li><li class="jubn"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 17px; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif; line-height: 1.5em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; color: rgb(255, 0, 0); overflow-wrap: break-word !important;">“挂证â€?/span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">专项整治情况åQ?/span></span></p></li><li class="jubn"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 17px; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif; line-height: 1.5em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; overflow-wrap: break-word !important;">建筑工äh实名制管理情况;</span></p></li><li class="jubn"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 17px; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif; line-height: 1.5em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">™å¹ç›®¾lç†åQˆæ³¨å†Œå¾é€ å¸ˆåQ?/span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 0, 0); overflow-wrap: break-word !important;">到岗执业</span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">情况½{‰ã€?/span></span></p></li></ul><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 17px; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif; line-height: 1.5em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; overflow-wrap: break-word !important;">2、工½E‹è´¨é‡å®‰å…?/span></strong></p><ul class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: square;"><li class="jubn"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 17px; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif; line-height: 1.5em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 0, 0);">工程质量安全手册</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">制度落实情况åQ?/span></span></p></li><li class="jubn"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 17px; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif; line-height: 1.5em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">工程质量</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 0, 0);">安全监督执法‹‚€æŸ?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">情况åQ?/span></span></p></li><li class="jubn"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 17px; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif; line-height: 1.5em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 0, 0);">事故、质量问é¢?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">及隐患查处情况;</span></span></p></li><li class="jubn"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 17px; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif; line-height: 1.5em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; overflow-wrap: break-word !important;">质量安全保证体系建立情况åQ?/span></p></li><li class="jubn"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 17px; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif; line-height: 1.5em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; overflow-wrap: break-word !important;">相关法律法规、强制性标准执行情å†ëŠ­‰ã€?/span></p></li></ul><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 17px; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif; line-height: 1.5em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; overflow-wrap: break-word !important;">3、徏½{‘节èƒ?/span></strong></p><ul class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: square;"><li class="jubn"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 17px; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif; line-height: 1.5em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; overflow-wrap: break-word !important;">2018òq´åº¦å»ºç­‘节能实施情况‹‚€æŸ¥ï¼›</span></p></li><li class="jubn"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 17px; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif; line-height: 1.5em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; overflow-wrap: break-word !important;">2018òq´åº¦¾l¿è‰²å»ºç­‘˜q›å±•æƒ…况‹‚€æŸ¥ï¼›</span></p></li><li class="jubn"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 17px; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif; line-height: 1.5em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; overflow-wrap: break-word !important;">2018òq´åº¦è£…配式徏½{‘推˜q›æƒ…冉|£€æŸ¥ï¼›</span></p></li><li class="jubn"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 17px; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif; line-height: 1.5em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 15px; overflow-wrap: break-word !important;">2018òq´åº¦¾l¿è‰²å»ºæåº”用情况‹‚€æŸ¥ã€?/span></p></li></ul></section></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; widows: 1; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><img src="/upload/Info/images/20190521/6369402861354000004429823.jpg" title="微信囄¡‰‡_20190521093715.jpg" alt="微信囄¡‰‡_20190521093715.jpg"/></p><p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; text-align: center; line-height: 1.75em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 18px; color: rgb(217, 33, 66);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; letter-spacing: 0.544px;">住房和城乡徏è®ùNƒ¨åŠžå…¬åŽ…关于组¾l‡å¼€å±•å…¨å›½å¾½{‘市场和工程质量安全监督执法‹‚€æŸ¥çš„通知</span></strong></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">各省、自æ²ÕdŒºä½æˆ¿å’ŒåŸŽä¹¡å¾è®‘ÖŽ…åQŒç›´è¾–市住房和城乡徏设(½Ž¡ï¼‰å§”,北京市规划和自然资源委:</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">为深入诏å½ÖM¹ ˜q‘åã^新时代中国特色社会主义思想和党的十九大¾_„¡¥žåQŒå…¨é¢è½å®žå…šä¸­å¤®ã€å›½åŠ¡é™¢å…³äºŽå»ºç­‘业改革发展的决策部çÖvåQŒè¿›ä¸€æ­¥è§„范徏½{‘市场秩序,提升工程质量安全和徏½{‘节能水òq»I¼Œå†›_®šåœ¨å…¨å›½ç»Ÿ½{¹å¼€å±•å¾½{‘市场和工程质量安全监督执法‹‚€æŸ¥ã€‚现ž®†æœ‰å…³äº‹™åšw€šçŸ¥å¦‚下åQ?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">一、检查范å›?/span></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">åQˆä¸€åQ‰å…³äºŽå¾½{‘市场和工程质量安全ã€?/span></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">1åQŽæ£€æŸ¥èŒƒå›ß_¼š</span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">全国30个省、自æ²ÕdŒºã€ç›´è¾–市åQˆè¥¿è—é™¤å¤–)åQŒæ¯çœï¼ˆè‡ªæ²»åŒºï¼‰æŠ½æŸ¥1个省会(首府åQ‰åŸŽå¸‚或地çñ”市及å…?个下辖县åQˆå¸‚åQ‰ï¼Œç›´è¾–市抽æŸ?ï½?个市辖区åQˆåŽ¿åQ‰ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">2åQŽæ£€æŸ¥å¯¹è±¡ï¼š</span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">‹‚€æŸ¥çœã€å¸‚、县住房和城乡徏设主½Ž¡éƒ¨é—¨åŠå·¥ç¨‹è´¨é‡å®‰å…¨ç›‘督机构相关½Ž¡ç†å·¥ä½œåQŒæŠ½æŸ?个徏½{‘å·¥½E‹ï¼ˆå…¶ä¸­ä½å®…工程4个、公共徏½{‘å·¥½E?个)ã€?个城市轨道交通工½E‹ã€‚住宅工½E‹ä»¥å®‰ç½®ä½æˆ¿å’Œä¿éšœæ€§ä½æˆ¿äؓ重点。受‹‚€å·¥ç¨‹å½¢è±¡˜q›åº¦åº”äؓä¸ÖM½“¾l“构施工阶段ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">åQˆäºŒåQ‰å…³äºŽå¾½{‘节能ã€?/span></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">1åQŽæ£€æŸ¥èŒƒå›ß_¼š</span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">北京、天‹z¥ã€æ²³åŒ—、辽宁、吉林、黑龙江、湖北、湖南、广东、广è¥Ñ€é‡åº†ã€å››å·ã€è´µå·žã€æ–°ç–†ç­‰14个省、自æ²ÕdŒºã€ç›´è¾–市åQŒå…¨éƒ¨å®‰æŽ’在5月䆾½W¬ä¸€æ‰ÒŽ£€æŸ¥ã€‚每省(自治区)抽查省会åQˆé¦–府)城市å’?个地¾U§å¸‚æˆ?个县åQˆåŒºåQ‰ï¼Œç›´è¾–市抽æŸ?ï½?个市辖区åQˆåŽ¿åQ‰ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">2åQŽæ£€æŸ¥å¯¹è±¡ï¼š</span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">‹‚€æŸ¥çœã€å¸‚、县住房和城乡徏设主½Ž¡éƒ¨é—¨ç›¸å…³ç®¡ç†å·¥ä½œï¼ŒæŠ½æŸ¥åœ°çñ”及以上城市新建徏½{‘节能项ç›?个(其中居住建筑™å¹ç›®2个、公共徏½{‘项ç›?个)、绿色徏½{‘项ç›?个,县çñ”城市åQˆåŒºåQ‰æ–°å»ºå¾½{‘节能项ç›?个(其中居住建筑™å¹ç›®2个、公共徏½{‘项ç›?个)ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">二、检查内å®?/span></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">åQˆä¸€åQ‰å…³äºŽå¾½{‘市场ã€?/span></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">1åQ?/span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">贯彻落实建筑市场斚w¢æ³•å¾‹æ³•è§„及规范性文件情å†üc€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">2åQ?/span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">开展徏½{‘æ–½å·?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px; color: rgb(0, 82, 255);">˜qæ³•å‘包、è{包、违法分包、挂é?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">½{‰è¿æ³•è¿è§„行为监督检查、认定查处情况;开展工½E‹å¾è®ùN¢†åŸŸä¸“业技术äh员职业资æ ?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px; color: rgb(0, 82, 255);">“挂证â€?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">½{‰è¿æ³•è¿è§„è¡Œä¸ÞZ¸“™åҎ•´æ²ÀLƒ…况;开å±?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px; color: rgb(0, 82, 255);">建筑工äh实名åˆ?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">½Ž¡ç†æƒ…况½{‰ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">3åQ?/span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">受检工程™å¹ç›®çš„徏½{‘市场各方主体及其从业äh员执行徏½{‘市场方面法律法规及规范性文件情况,各方ä¸ÖM½“依法依规发(承)包情况;™å¹ç›®¾lç†åQˆæ³¨å†Œå¾é€ å¸ˆåQ‰åœ¨™å¹ç›®çŽ°åœº</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px; color: rgb(0, 82, 255);">到岗执业</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">情况åQ›é¡¹ç›®çŽ°åœºå¾½{‘工人实名制½Ž¡ç†æƒ…况½{‰ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">åQˆäºŒåQ‰å…³äºŽå·¥½E‹è´¨é‡å®‰å…¨ã€?/span></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">1åQ?/span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">工程质量安全提升行动和徏½{‘施工安全专™åҎ²»ç†è¡ŒåŠ¨éƒ¨¾|²åŠå¼€å±•æƒ…况,落实工程质量安全手册制度情况ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">2åQ?/span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">贯彻落实国家工程质量安全法律法规和规范性文件情况,建立健全工程质量安全监督½Ž¡ç†åˆ¶åº¦å’Œå·¥ä½œä½“¾pÀLƒ…况,开展工½E‹è´¨é‡å®‰å…¨ç›‘督执法检查情况,工程质量安全事故、质量问题及隐患查处情况åQŒç›‘督机构徏设情况,城市轨道交通工½E‹å®‰å…¨é£Žé™©ç®¡ç†æƒ…å†ëŠ­‰ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">3åQ?/span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">受检工程企业、项目质量安全保证体¾pÕd¾ç«‹æƒ…况,执行工程质量安全手册情况åQŒå·¥½E‹å®žä½“质量安全情况,å»ø™®¾ã€å‹˜å¯Ÿã€è®¾è®¡ã€æ–½å·¥ã€ç›‘理、质量检‹¹‹ã€æ–½å·¥å›¾å®¡æŸ¥½{‰æœ‰å…›_•ä½ã€é¡¹ç›®è´Ÿè´£äh及从业äh员执行有å…Ïx³•å¾‹æ³•è§„和工程å»ø™®¾å¼ºåˆ¶æ€§æ ‡å‡†ã€è½å®žè´¨é‡å®‰å…¨è´£ä»ÀLƒ…å†üc€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">åQˆä¸‰åQ‰å…³äºŽå¾½{‘节能ã€?/span></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">1åQ?/span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">2018òq´åº¦å»ºç­‘节能实施情况‹‚€æŸ¥ã€‚重ç‚ÒŽ£€æŸ¥ã€Šä¸­åŽäh民共和国节约能源法》《民用徏½{‘节能条例》诏å½Õd®žæ–½æƒ…况及《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(国发ã€?016ã€?4åøP¼‰æ˜Žç¡®çš„工作ä“Q务进展情况,包括新徏建筑执行建筑节能强制性标准、超低能耗徏½{‘徏设、既有居住徏½{‘节能改造、公共徏½{‘节能监½Ž¡ä½“¾pÕd¾è®‘֏ŠèŠ‚能攚w€ ã€å¯å†ç”Ÿèƒ½æºå»ºç­‘应用½{‰å·¥ä½œæŽ¨˜q›æƒ…况,以及地方相关配套政策法规制定实施情况åQ›ä¸­å¤®èƒ¦æ”¿èµ„金支持的各类建筑节能½Cø™Œƒ™å¹ç›®éªŒæ”¶æƒ…况åQ?017òq´åº¦å»ºç­‘节能专项‹‚€æŸ¥ä¸­å‘现的问题和下发执法å»ø™®®ä¹¦çš„工程整改情况ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">2åQ?/span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">2018òq´åº¦¾l¿è‰²å»ºç­‘˜q›å±•æƒ…况‹‚€æŸ¥ã€‚重ç‚ÒŽ£€æŸ¥ã€Šå›½åŠ¡é™¢åŠžå…¬åŽ…关于è{发发展改革委 住房城乡å»ø™®¾éƒ¨ç»¿è‰²å¾½{‘行动方案的通知》(国办发ã€?013ã€?åøP¼‰æ˜Žç¡®çš„工作ä“Q务进展情况,包括各地¾l¿è‰²å»ºç­‘行动实施æ–ÒŽ¡ˆè½å®žæƒ…况åQŒæ”¿åºœæŠ•èµ„公益性徏½{‘和直辖市、计划单列市、省会城市保障性住房及大型公共建筑全面执行¾l¿è‰²å»ºç­‘标准情况åQŒç»¿è‰²å¾½{‘评ä»äh ‡è¯†å®žæ–½æƒ…况,¾l¿è‰²å»ºç­‘标准、技术、材料及产业½{‰ç›¸å…Œ™ƒ½åŠ›å¾è®¾æƒ…况,以及地方相关配套政策法规制定实施情况½{‰ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">3åQ?/span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">2018òq´åº¦è£…配式徏½{‘推˜q›æƒ…冉|£€æŸ¥ã€‚重ç‚ÒŽ£€æŸ¥ã€Šå›½åŠ¡é™¢åŠžå…¬åŽ…关于大力发展装配式建筑的指导意见》(国办发ã€?016ã€?1åøP¼‰å°å‘以来各地装配式徏½{‘推˜q›æƒ…况,包括政策措施及目标ä“Q务情å†üc€æ ‡å‡†è§„范编制情å†üc€é¡¹ç›®è½å®žæƒ…å†üc€çœ¾U§ç¤ºèŒƒåŸŽå¸‚和产业基地情况、生产äñ”能情å†ëŠ­‰ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">4åQ?/span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">2018òq´åº¦¾l¿è‰²å»ºæåº”用情况‹‚€æŸ¥ã€‚重ç‚ÒŽ£€æŸ¥ã€Šä½æˆ¿åŸŽä¹¡å¾è®ùNƒ¨ 工业和信息化部关于印å?lt;¾l¿è‰²å»ºæè¯„ä­h标识½Ž¡ç†åŠžæ³•>的通知》(建科ã€?014ã€?5åøP¼‰å°å‘以来各地¾l¿è‰²å»ºæè¯„ä­h标识开展情况,包括½Ž¡ç†æœºæž„讄¡½®æƒ…况、评ä»ähœºæž„备案情å†üc€æœ¬åœîC¸€æ˜Ÿçñ”及二星çñ”¾l¿è‰²å»ºæè¯„ä­h情况½{‰ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">三、检查时é—?/span></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px; color: rgb(0, 82, 255);">‹‚€æŸ¥åˆ†ä¸¤æ‰¹åQŒæ—¶é—´åˆ†åˆ«äؓ2019òq?月和9月,具体安排见附件ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">四、检查组¾l„成</span></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px; color: rgb(0, 82, 255);">‹‚€æŸ¥ç»„ç”Þq»„é•Ñ€è”¾lœå‘˜ã€ä¸“家、记者等¾l„成</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">。检查组下设建筑市场ž®ç»„、工½E‹è´¨é‡å®‰å…¨å°¾l„、徏½{‘节能小¾l„ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">五、检查程åº?/span></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">åQˆä¸€åQ‰æ£€æŸ¥ç»„到达每个省(区、市åQ‰åŽåQŒåˆ†ž®ç»„开展检查,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px; color: rgb(0, 82, 255);">受检工程™å¹ç›®ä»Žéƒ¨â€œå¾½{‘市场监½Ž¡å…¬å…±æœåŠ¡åã^台”项目库或受‹‚€åŸŽå¸‚提供的在建项目清单中抽选ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">åQˆäºŒåQ?/span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">‹‚€æŸ¥ç»„专家对受‹‚€å·¥ç¨‹‹‚€æŸ¥ç»“束后åQŒçŽ°åœºåé¦ˆæ£€æŸ¥æƒ…å†üc€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">åQˆä¸‰åQ?/span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">‹‚€æŸ¥ç»„对受‹‚€çœï¼ˆåŒºã€å¸‚åQ‰ç›¸å…³ç®¡ç†å·¥ä½œåŠæ¯ä¸ªå—检工程提出书面反馈意见åQŒå¯¹å‘现存在严重˜qæ³•˜qè§„è¡Œäؓ及违反工½E‹å¾è®‘Ö¼ºåˆ¶æ€§æ ‡å‡†çš„工程åQŒä¸‹å‘《全国徏½{‘市场和工程质量安全监督执法å»ø™®®ä¹¦ã€‹ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">åQˆå››åQ?/span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">每个省(区、市åQ‰æ£€æŸ¥ç»“束后召开汇报反馈会,听取受检省çñ”住房和城乡徏设主½Ž¡éƒ¨é—¨å·¥ä½œæ±‡æŠ¥ï¼Œç”±æ£€æŸ¥ç»„¾l„é•¿¾lŸä¸€åé¦ˆ‹‚€æŸ¥æƒ…å†üc€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">六、检查准备工作要æ±?/span></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">åQˆä¸€åQ‰åœ°æ–¹å„¾U§ä½æˆ¿å’ŒåŸŽä¹¡å»ø™®¾ä¸È®¡éƒ¨é—¨è¦æŒ‰ç…§æœ¬é€šçŸ¥è¦æ±‚åQ?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px; color: rgb(0, 82, 255);">å¯ÒŽœ¬åœ°åŒºæ‰€æœ‰åœ¨å»ºå·¥½E‹è¿›è¡Œå…¨é¢è‡ªæŸ?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">åQŒå¯¹‹‚€æŸ¥å‡ºçš„徏½{‘市场、工½E‹è´¨é‡å®‰å…¨å’Œå»ºç­‘节能斚w¢é—®é¢˜åŠæ—¶æ•´æ”¹åQŒåƈ对相兌™¿æ³•è¿è§„è¡Œä¸ÞZ¾æ³•ä¸¥åŽ‰å¤„¾|šã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">åQˆäºŒåQ?/span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">受检地方各çñ”住房和城乡徏设主½Ž¡éƒ¨é—¨è¦æŒ‰ç…§æœ¬é€šçŸ¥è¦æ±‚åQ?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px; color: rgb(0, 82, 255);">准备有关备检材料和符合检查要求的在徏工程™å¹ç›®æ¸…单åQŒä»¥å¤‡æŠ½æŸ¥ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">åQˆä¸‰åQ?/span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">提供必要的检‹¹‹è®¾å¤‡ï¼ˆå¦‚回弹äÈA、钢½{‹æ‰«æäÈA½{‰ï¼‰åQŒåƈ配备相应‹‚€‹¹‹äh员ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">七、其他事™å?/span></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">åQˆä¸€åQ‰æˆ‘部将向全国通报‹‚€æŸ¥æƒ…况,</span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">òq¶å¯¹ä¸‹å‘执法å»ø™®®ä¹¦é¡¹ç›®çš„整改和处¾|šæƒ…况进行督办ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">åQˆäºŒåQ‰æ£€æŸ¥å·¥ä½œä¸¥æ ¼éµå®ˆä¸­å¤®å…«™å¹è§„定及其实施细则精¼œžå’Œå…šé£Žå»‰æ”¿å»ø™®¾æœ‰å…³è§„定åQŒè½»è½¦ç®€ä»Žï¼Œå»‰æ´è‡ªå¾‹ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">åQˆä¸‰åQ?/span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">请各省çñ”住房和城乡徏设主½Ž¡éƒ¨é—¨æŒ‡å®?名联¾lœå‘˜åQŒè´Ÿè´£è”¾lœæ£€æŸ¥æœ‰å…³äº‹å®œï¼Œòq¶äºŽ2019òq?æœ?日前ž®†è”¾lœå‘˜å§“名、职务及联系方式报我部工½E‹è´¨é‡å®‰å…¨ç›‘½Ž¡å¸ã€?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">联系人及电话åQ?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">贏V€€¾˜”:010-58933293åQ?8934250åQˆä¼ çœŸï¼‰</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">附äšgåQšæ£€æŸ¥æ‰¹‹Æ¡å®‰æŽ?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; text-align: right; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">中华人民共和国住房和城乡å»ø™®¾éƒ¨åŠžå…¬åŽ…<br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/>2019òq?æœ?9æ—?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">åQˆæ­¤ä»¶ä¸»åŠ¨å…¬å¼€åQ?/span></p><p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">附äšg</span></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">‹‚€æŸ¥æ‰¹‹Æ¡å®‰æŽ?/span></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">½W¬ä¸€æ‰ÒŽ£€æŸ¥çœä»½ï¼ˆ5月)åQ?/span></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px; color: rgb(255, 41, 65);">北京、天‹z¥ã€æ²³åŒ—、辽宁、吉林、黑龙江、湖北、湖南、广东、广è¥Ñ€é‡åº†ã€å››å·ã€è´µå·žã€æ–°ç–?/span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px;">½W¬äºŒæ‰ÒŽ£€æŸ¥çœä»½ï¼ˆ9月)åQ?/span></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-indent: 0em; white-space: normal; widows: 1; line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 黑体, SimHei; font-size: 15px; letter-spacing: 0.544px; color: rgb(255, 41, 65);">å±Þp¥¿ã€å†…蒙古、上‹¹—÷€æ±Ÿè‹ã€æµ™æ±Ÿã€å®‰å¾½ã€ç¦å»ºã€æ±Ÿè¥Ñ€å±±ä¸œã€æ²³å—、æ“v南、云南、陕è¥Ñ€ç”˜è‚ƒã€é’‹¹—÷€å®å¤?/span></p><p><br/></p></span></span> <span id="PageNum"></span> <p class="SP1">ã€?a href="javascript:window.external.addFavorite(window.location.href,'刚刚住徏部官¾|‘发文,全国大检查来啦!ž®†å…¨å›½é€šæŠ¥‹‚€æŸ¥æƒ…况!')">收藏此页</a>】ã€?a href="javascript:doZoom(16)">å¤?/a> <a href="javascript:doZoom(14)">ä¸?/a> <a href="javascript:doZoom(12)">ž®?/a>】ã€?a href="javascript:LoadPrintJs()">打印</a>】ã€?a href="javascript:window.close()">关闭</a>ã€?/p> <div style="display: none;"><input name="Txt_InfoID" type="text" value="4638" id="Txt_InfoID" /></div> </div> </div> </div> <div class="Right" id="WinRight"> <div class="D1"> <div class="D1_T">最æ–îC¿¡æ?/div> <div class="D1_C" id="showArea"></div> </div> <div class="D4"> <input name="Txt_SearchKey" type="text" id="Txt_SearchKey" class="Txt_SearchKey" /> <input type="submit" name="But_Search" value="搜烦" id="But_Search" class="But_Search" /> </div> <div class="D3"> <div class="S_B_01"> <ul class="jubn"> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101003" target="_blank"><img src="/images/link1.jpg" alt="办事指南" /></a></li> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101018" target="_blank"><img src="/images/link2.jpg" alt="下蝲中心" /></a></li> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017001" target="_blank"><img src="/images/link3.jpg" alt="企业招聘" /></a></li> <li class="jubn"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017002" target="_blank"><img src="/images/link4.jpg" alt="个äh求职" /></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="defCopy"> <div class="CopyPageW"> <div class="Copyright"> <div class="Copy_Tit">友情链接åQ?/div> <div class="Copy_L"> <div class="Copy_L_P"> <ul class="jubn"> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172262670663.jpg" title="中国住房与城乡徏è®ùNƒ¨"></a></li> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172272840834.jpg" title="住房与城乡徏è®ùNƒ¨æ‰§ä¸šæ³¨å†Œä¸­å¿ƒ"></a></li> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20172228405041842.jpg" title="沛_—省住房和城乡å»ø™®¾åŽ?></a></li> <li class="jubn"><a href="//www.ctbcf.icu/" title="ÄþÏÄ11Ñ¡5½ñÈÕ¿ª½±×ßÊÆ">ÄþÏÄ11Ñ¡5½ñÈÕ¿ª½±×ßÊÆ</a></li> <li class="jubn"><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/201810181433294845.jpg" title="沛_—政务服务¾|?></a></li> </ul> </div> <div class="Copy_L_C"> <select name="CopyRight1$DDL_ZNBM" id="CopyRight1_DDL_ZNBM" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---职能部门---</option> <option value="//www.mohurd.gov.cn/">中华人民共和国徏è®ùNƒ¨</option> <option value="//www.pqrc.org.cn/">å»ø™®¾éƒ¨æ‰§ä¸šæ³¨å†Œä¸­å¿?/option> <option value="//www.chinaeda.org/">中国勘察设计协会</option> <option value="//www.hnjs.gov.cn/">沛_—省住房和城乡å»ø™®¾åŽ?/option> <option value="//www.henanjs.com/">省徏设执业资格注册中å¿?/option> <option value="//www.hnzwfw.gov.cn/hnzw/bmft/index/bm_index.do?webId=1&deptid=001001020">沛_—政务服务¾|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_DSLJ" id="CopyRight1_DDL_DSLJ" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---地市链接---</option> <option value="//zjw.nanyang.gov.cn/">南阳市住房和城乡å»ø™®¾å§”员ä¼?/option> <option value="//www.jzjsw.gov.cn/">焦作å»ø™®¾¾|?/option> <option value="//zjj.hebi.gov.cn/">鹤壁市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="//www.xxszjj.gov.cn/">æ–îC¹¡å¸‚住房和城乡å»ø™®¾å§”员ä¼?/option> <option value="//www.lycj.gov.cn/">‹z›é˜³åŸŽå¾ä¿¡æ¯¾|?/option> <option value="//ayzjj.anyang.gov.cn/index.jsp">安阳市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="//www.luohejw.gov.cn/">漯河市城乡徏讑֧”员会</option> <option value="//www.xcszjj.gov.cn/">许昌市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="//www.zkzj.gov.cn/">周口市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="//www.zmdjsw.gov.cn/main/84-1.html">驻马店市住房和城乡徏讑ֱ€</option> <option value="//www.smxec.com/Index.asp">三门峡徏设信息网</option> <option value="//www.jyszjj.gov.cn/">‹¹Žæºå¸‚住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="//www.pyjs.gov.cn/class.asp?class=58">‹È®é˜³å¸‚徏讄¡½‘</option> <option value="//www.xyjw.gov.cn/">信阳市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="//www.sqzj.gov.cn/index.html">商丘市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="//www.kfjs.gov.cn/kcsj/">开ž®å¸‚住房和城乡徏讑ֱ€</option> <option value="//www.kjks.com/">郑州勘察设计信息¾|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_YHXH" id="CopyRight1_DDL_YHXH" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---友好协会---</option> <option value="//www.haec.org.cn/">沛_—省徏讄¡›‘理协ä¼?/option> <option value="//www.hngczlxxw.com/f">沛_—省徏讑ַ¥½E‹è´¨é‡ç›‘督检‹¹‹è¡Œä¸šåä¼?/option> <option value="//www.hnqgw.cn/">沛_—省墙体材料协ä¼?/option> <option value="//www.hnfdc.org.cn/">沛_—省房åœîCñ”业协ä¼?/option> <option value="//www.hngcjs.net/">沛_—工程å»ø™®¾ä¿¡æ¯¾|?/option> <option value="//www.hnrea.org.cn/">沛_—省房åœîCñ”ä¼îC­h师与¾lçºªäººåä¼?/option> <option value="//www.hncen.net/">沛_—省徏设教育协ä¼?/option> <option value="//hnjskjxh.com/">沛_—省徏讄¡§‘技协会</option> </select> 您是½W¬ï¼š<span id="CopyRight1_Lab_WebCount"><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/7.gif'><img src='/images/count/3.gif'><img src='/images/count/2.gif'><img src='/images/count/4.gif'><img src='/images/count/4.gif'><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/8.gif'></span>讉K—®è€? </div> </div> <div class="Copy_R"> 版权所æœ?沛_—省工½E‹å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡è¡Œä¸šåä¼?br> 备案序号åQšèõUICPå¤?6038403å?1<br> 技术支持:沛_—智邦¿U‘技有限公司 </div> <div class="Copy-Center-WX"></div> </div> </div> </div> </form> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.jydjzb.icu">Ë®¹û»ú¹æÂÉ</a> <a href="//www.kkyskr.icu">3d²Â´óСÔõôÍæ</a> <a href="//www.qmiykb.cn">¶þ°Ë¸Ü×¥ÅÆ˳¿ÚÁï</a> <a href="//7020655.com.cn">³¬¼¶´óÀÖ͸¿ª½±¹æÔò</a> <a href="//www.ibvoxm.cn">ͨ±Èţţ¼¼ÇÉ¿Ú¾÷</a> <a href="//6446375.com.cn">ÆßÀֲʿª½±½á¹û²éѯ</a> <a href="//www.nnmfjn.com.cn">Õý¹æţţ</a> <a href="//www.mcvyjd.icu">11Ñ¡5µ¨Âë¼¼ÇÉ</a> <a href="//www.bhugow.com.cn">²¶Óã´ïÈË¿ª·¢</a> <a href="//www.sgkbvd.icu">²ÊƱ¸ú¼Æ»®¿÷ÁË</a> <a href="//www.aqgyus.com.cn">Áú»¢ºÍË¢Á÷Ë®½Ì³ÌÊÓƵ</a> <a href="//6469281.com.cn">ÆßÀÖ²Ê×׼ר¼Ò¼Æ»®</a> <a href="//www.ixhkrp.cn">Ö㬻ý·Ö°ñ</a> <a href="//www.ewpajo.icu">ÔõÑùÂò×ãÇòÎÈ׬²»Åâ</a> <a href="//www.pqvlnd.cn">¾ÉÖØÇìʱʱ¿ª²Ê½á¹û</a> <a href="//www.veyiqr.icu">¿ìÈý¼Æ»®Èí¼þappÏÂÔØ°²×°</a> </body> </html>